Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!----Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΣΑΜΑΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" ΒΕΝΙΖΕΛΟ καὶ ΚΟΥΒΕΛΗ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὸ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ 3ο "ΜΝΗΜΟΝΙΟ", στὸ ΚΤΗΝΩΔΕΣ "ΣΥΜΦΩΝΟ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!

Κοινοτικά Καρδαμᾶ

Κοινοτικά  Καρδαμά
* Αποφάσεις καί  Δραστηριότητες  τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά
* Δραστηριότητες τής Κίνησης  "Πρωτοβουλία  γιά τόν Καρδαμά" 
 καί τού Κοινοτικού Συμβούλου Καρδαμά, κ. Άγγελου Λιβαθηνού
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012

13.10.2012
*  5η/ 2012   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
 -  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:

1 Περί τῆς χορήγησης  Πάγιας Προκαταβολῆς στήν Τοπικήν Κοινότητα Καρδαμᾶ [ Παράγρ. 8 τοῦ  ἄρθρου 266, καί ἄρθρον 286  τοῦ Ν. 3852/2010, καθώς καί Ἐγκύκλιος 74449/ 29.12.2010   (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ]. Ἐπανυποβολή τῆς Ἀπόφ. ὑπ’ ἀριθ. 19/2012. 
2. Ἐπείγουσα  ἀνάγκη συνδέσεως τοῦ Ἰατρείου Καρδαμᾶ μέ τήν Ὑπηρεσία Προσβάσεως στό Διαδίκτυο ( ΙΝΤΕΡΝΕΤ, conn- x) καί  ἐφοδιασμός του μέ μικρόν ἐκτυπωτήν. ( Ἐπανυποβολή αἰτήματος, Ἀπόφ. 18/2012).
3 « Ἐπανυποβολή πρός τόν Δῆμον τῆς ἀποφάσεως ἐπί τοῦ θέματος   « Ἀνάγκη διάθεσης εργάτη Καθαριότητος  ὑπό τοῦ Δήμου Ἤλιδος γιά μίαν φοράν τήν εβδομάδα, γιά τόν καθαρισμό τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου καί τοῦ Κοινοτικοῦ Γραφείου Καρδαμᾶ»  ( Πρακτικόν 2/2011,  Ἀπόφ. 6/2011- Τεχνικόν Πρόγραμμα 2011,  Πρακτικόν 4/2011-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-14-Ἀπόφαση 19/2011,  Ἀπόφ. 25/2011, Ἀπόφ. 5/2012, Ἀπόφ. 12/2012)», Πρακτικόν 4/2012 (5ον ΘΕΜΑ  Η.Δ.) - Αναλυτικώς οι Αποφάσεις, ΕΔΩ

 
 07.07.2012
4η/ 2012   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
 -  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:
1.  Περί τῆς ἀπαντήσεως τοῦ Δήμου ἐπί τῆς καταλληλότητος τοῦ «ποσίμου ὕδατος» Καρδαμᾶ  
2.  Περί τοῦ δικτύου ὑδρεύσεως καί τῆς σχεδιαζομένης  νέας γεωτρήσεως Καρδαμᾶ  
3. Ἐπείγουσα  ἀνάγκη συνδέσεως τοῦ Ἰατρείου Καρδαμᾶ μέ τήν Ὑπηρεσία Προσβάσεως στό Διαδίκτυο ( ΙΝΤΕΡΝΕΤ, conn- x) καί  ἐφοδιασμός του μέ μικρόν ἐκτυπωτήν.  
4. Περί  τῆς χορήγησης  Πάγιας Προκαταβολῆς στήν Τοπικήν Κοινότητα Καρδαμᾶ [ Παράγρ. 8 τοῦ ἄρθρου 266, καί ἄρθρον 286  τοῦ Ν. 3852/2010, καθώς καί Ἐγκύκλιος 74449/ 29.12.2010  (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ]  
5. Ἐπανυποβολή πρός τόν Δῆμον τῆς ἀποφάσεως ἐπί τοῦ θέματος  « Ἀνάγκη διάθεσης εργάτη Καθαριότητος  ὑπό τοῦ Δήμου Ἤλιδος γιά μίαν φοράν τήν εβδομάδα, γιά τόν   καθαρισμό τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου καί τοῦ Κοινοτικοῦ Γραφείου Καρδαμᾶ»  ( Πρακτικόν 2/2011,  Ἀπόφ. 6/2011- Τεχνικόν Πρόγραμμα 2011,  Πρακτικόν 4/2011-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-14-Ἀπόφαση 19/2011,  Ἀπόφ. 25/2011, Ἀπόφ. 5/2012, Ἀπόφ. 15/2012) .     
- Αναλυτικώς οι Αποφάσεις, ΕΔΩ


 10.06.2012
3η/ 2012   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
 -  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:    

         1.   Ἐπανυποβολή πρός τόν Δῆμον τῆς ἀποφάσεως ἐπί τοῦ θέματος   « Ἀνάγκη διάθεσης εργάτη Καθαριότητος  ὑπό τοῦ Δήμου Ήλιδος γιά μίαν φοράν τήν εβδομάδα, γιά τόν καθαρισμό τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου καί τοῦ Κοινοτικοῦ Γραφείου Καρδαμᾶ ( Πρακτικόν 2/2011, Ἀπόφ. 6/2011- Τεχνικόν Πρόγραμμα 2011,  Πρακτικόν 4/2011-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-14-Ἀπόφαση 19/2011,  Ἀπόφ. 25/2011, Ἀπόφ. 5/2012) . 
   2.     Περί τῆς ἀκαταλληλότητος τοῦ διανεμομένου ὡς ποσίμου τοῦ διανεμομένου ὕδατος στόν Καρδαμᾶ,  καί περί τῆς ἀμέσου ἀνάγκης ἀντικαταστάσεως  τοῦ ἐξ  ἀμιάντου τμήματος τοῦ δικτύου ὑδρεύσεως Καρδαμᾶ.
     3.      Περί τῶν καταστροφῶν καί τῶν αὐθαιρέτων καταπατήσεων Δημόσιας περιουσίας στόν Λόφον Παλουκίου.
    4.     Ἐπί Αἰτήσεως τῆς ἀθιγγανίδος καί κατοίκου Καρδαμᾶ, κ. Φωτοπούλου Δέσποινας, περί χορηγήσεως λυομένου οικίσκου, γιά τήν στέγαση τῆς 5μελοῦς  οἰκογενείας της
   5.    Ἐπί Αἰτήσεως τοῦ Ἀθιγγάνου καί κατοίκου Καρδαμᾶ, κ.  Παναγιωτόπουλου Νικολάου, περί χορηγήσεως λυομένου οικίσκου, γιά τήν στέγαση τῆς 7μελοῦς  οἰκογενείας του
   6.     Ἐπί Αἰτήσεως τοῦ Ἀθιγγάνου καί κατοίκου Καρδαμᾶ, κ.  Παναγιωτόπουλου Χρήστου, περί χορηγήσεως λυομένου οικίσκου, γιά τήν στέγαση τῆς 10μελοῦς  οἰκογενείας του.
   7.   Ἐπί Αἰτήσεως τοῦ ἀθιγγάνου καί κατοίκου Καρδαμᾶ, κ. Κοκκώνη Δημητρίου, περί συνδέσεως τοῦ οικίσκου του μέ τό δίκτυον τῆς ΔΕΗ, γιά τήν  στοιχειώδη διαμονή τῆς 7μελοῦς  οἰκογενείας του
 -    ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ  Εκάστη Απόφαση τής συνεδρίασης 3/ 2012ΕΔΩ

 10.03.2012
2η/ 2012   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
 -  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:     
1.        Διάθεση ἑνός ἐργάτη/εργάτριας  καθαριότητος  ἐπί μίαν δύο ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος στήν Κοινότητα Καρδαμᾶ, γιά καθαρισμόν τῶν ὁδῶν, τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου καί τοῦ Γραφείου τῆς Κοινότητος ( Πρακτικόν 2/2011,  Ἀπόφ. 6/2011- Τεχνικόν Πρόγραμμα 2011,  Πρακτικόν 4/2011-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-14-Ἀπόφαση 19/2011).
2.      Ἀνάγκη διάθεσης τῆς Καθαρίστριας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καρδαμᾶ   ὑπό τοῦ Δήμου Ἤλιδος, κατά τίς διακοπές
Χριστουγέννων, Πάσχα καί καλοκαιριοῦ, γιά τόν καθαρισμό τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου καί τοῦ Κοινοτικοῦ Γραφείου Καρδαμᾶ ( Πρακτ. 7/ 2011, Ἀπόφ. 25/ 2011).
3.      Συντήρηση  τοῦ Φωτοτυπωτικοῦ μηχανήματος τῆς Κοινότητος καί Προμήθεια γραφικῆς ὕλης καί ὑλικῶν Γραφείου γιά τήν
Κοινότητα Καρδαμᾶ ( Πρακτ. 2/2011 τῆς 2 Ἰουλίου 2011, Ἀπόφ. 9/2011).
4.     Ὁλοκλήρωση τῆς ἀντικατάστασης τοῦ ἐξ ἀμιάντου δικτύου ὑδρεύσεως τῆς Κοινότητος Καρδαμᾶ ( Πρακτ. 4/2011   τῆς  10ης  Σεπτεμβρίου 2011, Ἀπόφ. 19/2011).  
5.     Ἔνταξη τῆς κτηματικῆς περιφερείας Καρδαμᾶ εἰς τό Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2012 
6.     Α) Ἔλεγχος τῆς ποιότητος τοῦ παρεχομένου, σάν ποσίμου, ὕδατος στούς κατοίκους Καρδαμᾶ (Πρακτ. 4/2011 τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2011, Ἀπόφ. 19/2011).
         Β)  Αἴτηση πρός τήν Ὑπηρεσία Ὑδρεύσεως τοῦ Δήμου Ἤλιδος, γιά  κοινοποίηση πρός τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμᾶ τῶν ἐκθέσεων  τῶν ἁρμοδίων Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν  περί καταλληλότητος  ἤ μή τοῦ «ποσίμου ὕδατος» Καρδαμᾶ.
7.     Προετοιμασία γιά τίς ἐκδηλώσεις ἐπί τῆ ἐπετείω  τῆς 25ης  Μαρτίου 1821 ( Πρόγραμμα-Πρόσκληση,  δεξίωση-ἔξοδα-ΑΙΤΗΜΑ  γιά  ἐπιχορήγηση)

 -    ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ  Εκάστη Απόφαση τής συνεδρίασης 2/ 2012ΕΔΩ

 11.02.2012
1η/ 2012   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
 -  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:   

1. “  Ἐπί τῆς ὑπ’ ἀριθ. 24 ἀπό 12 Νοεμβρίου 2011 ἀποφάσεως τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Καρδαμᾶ καί ἐπί τοῦ  θέματος: 
« Ἐπί  τῆς Αἰτήσεως  τῆς Ἰατροῦ  τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Καρδαμᾶ, «περί ἐλλείψεως θερμάνσεως καί κλιματισμοῦ εἰς τό κτήριον τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Καρδαμᾶ, καί ἀμέσου ἀνάγκης προμήθειας καί ἐγκαταστάσεως εἰς αὐτό κλιματιστικοῦ μηχανήματος», θέμα τό ὁποῖον δέν ἐλύθη ἀκόμη “ .
2.   «Ἐπί τῆς ὑπ’ ἀριθ. 22 ἀπό 8 Ὀκτωβρίου 2011  ἀποφάσεως τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Καρδαμᾶ καί ἐπί τοῦ θέματος: 
« Ἐπανυποβολή πρός τόν Δῆμον τῆς ἀποφάσεως 9/2011 τῆς Κοινότητος, εἰς ὅ, τι ἀφορᾶ  τήν ἄμεσον ἀποκατάσταση τῶν κατεστραμμένων καί ἐξ  αὐτοῦ ἐπικινδύνων φρεατίων ἐντός τοῦ οἰκισμοῦ», θέμα τό ὁποῖον δέν ἐλύθη ἀκόμη»
3.  «Περί τῆς διελεύσεως τῆς ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  ΦΛΟΓΑΣ  ἀπό τόν Καρδαμᾶ, γιά τούς ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ
      ΑΓΩΝΕΣ  2012 τοῦ Λονδίνου».
4.  «Περί τῆς ἀνάγκης  συνδέσεως τοῦ Κοινοτικοῦ Γραφείου Καρδαμᾶ μέ τό «Πρόγραμμα τοῦ ΟΤΕ γιά τήν σύνδεση μέ τό διαδίκτυο- Πρόγραμμα  “ OTE conn- x “, προκειμένου νά  συντηρεῖται ἡ Ἱστοσελίδα τῆς Κοινότητος, πού ἐδημιουργήσαμε, ἀλλά καί προκειμένου νά ἔχουμε πρόσβαση εἰς τήν Ἱστοσελίδα τοῦ Δήμου  Ἤλιδος ( διάφορες ἀποφάσεις, Προσκλήσεις, κ.λπ). (Βλ.  ( Ἀπόφαση 19/2011-Ἐπιχειρησιακόν Πρόγραμμα Καρδαμᾶ 2012-2014) καί ( Ἀπόφαση 12/2011-Τεχνικόν Πρόγραμμα-Ἐπείγοντα Ἔργα  2011-))»
-    ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ  Εκάστη Απόφαση τής συνεδρίασης 1/ 2012 ΕΔΩ


2011

11.12.2011
7η/ 2011   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
 -  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:   
1. Ἀνάγκη διάθεσης τῆς Καθαρίστριας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καρδαμᾶ ὑπό τοῦ Δήμου Ἤλιδος, κατά τίς διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα καί καλοκαιριοῦ, γιά τόν καθαρισμό τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου καί τοῦ Κοινοτικοῦ Γραφείου Καρδαμᾶ.
2. Καθορισμός ἡμερομηνίας  πραγματοποιήσεως τῆς ἐτήσιας  Συνέλευσης τῶν κατοίκων Καρδαμᾶ.
-    ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ  Εκάστη Απόφαση τής συνεδρίασης 6/ 2011:  ΕΔΩ

12.11.2011
6η/ 2011   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
 -  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  
1.   Ἐπί  τῆς Αἰτήσεως  τῆς Ἰατροῦ  τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Καρδαμᾶ, «περί ἐλλείψεως θερμάνσεως καί κλιματισμοῦ εἰς τό κτήριον τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Καρδαμᾶ, καί ἀμέσου ἀνάγκης προμήθειας καί ἐγκαταστάσεως εἰς αὐτό κλιματιστικοῦ μηχανήματος»
2.    Τρέχοντα καί ἐπείγοντα θέματα
-    ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ  Εκάστη Απόφαση τής συνεδρίασης 6/ 2011:  ΕΔΩ
   
 08.10.2011
5η/ 2011   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
 -  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  

1.  Διαμόρφωση, σύνταξη, καί ψήφιση Προτάσεων γιά
             α) τό ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 τῆς Κοινότητος Καρδαμᾶ, καί
             β) τό ΕΤΗΣΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ.
2. Τρέχοντα καί ἐπείγοντα θέματα
-    ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ  Εκάστη Απόφαση τής συνεδρίασης 4/ 2011:  ΕΔΩ
    
 10.09.2011
4η/ 2011   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
 -  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:   
1.     Διαμόρφωση, σύνταξη, καί ψήφιση Προτάσεων γιά ΕΡΓΑ  καί ΔΡΑΣΕΙΣ στήν Κοινότητα Καρδαμᾶ κατά τήν τριετίαν 2012-14, στά πλαίσια τοῦ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   2012-2014 τοῦ Δήμου Ἤλιδος 
2.    Τρέχοντα καί ἐπείγοντα θέματα
 -    ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ  Εκάστη Απόφαση τής συνεδρίασης 4/ 2011:  ΕΔΩ
     
 06.08.2011
*  ΤΡΙΤΗ   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
  -  ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ: ΕΔΩ
  -  ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  3/ 2011:  ΕΔΩ
  -  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  Περιλήψεων Αποφάσεων:  ΕΔΩ
  -  ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ  Εκάστη Απόφαση τής συνεδρίασης 3/ 2011:  ΕΔΩ

02.07.2011
*  ΔΕΥΤΕΡΗ   ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
  -  ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ: ΕΔΩ
  -  ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  2/ 2011:  ΕΔΩ
  -  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  Περιλήψεων Αποφάσεων:  ΕΔΩ
  -  ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ  Εκάστη Απόφαση τής συνεδρίασης 2/ 2011:  ΕΔΩ
 
10.06.2011
* Τρίτη  Παρέμβαση τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος- Ιονίων Νήσων, καί  κλήση τού  Δημάρχου Ήλιδος,  νά απαντήσει γιά τήν  παράλειψήν του όπως ορίσει Υπάλληλον τού Δήμου, γιά Γραμματειακήν υποστήριξη τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά, συμφώνως πρός τόν Ν. 3852/ 2010. Βλέπε τό Έγγραφον : ΕΔΩ

 
05.06.2011
*  ΠΡΩΤΗ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
  -  ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ: ΕΔΩ
  -  ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  1/ 2011:  ΕΔΩ
  -  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  Περιλήψεων Αποφάσεων:  ΕΔΩ
  -  ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ  Εκάστη Απόφαση τής συνεδρίασης 1/ 2011:  ΕΔΩ
   
28.05.2011  
 ( 3η Αίτησή μας  γιά Συνεδρίαση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά)
*Ο Πρόεδρος  τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά συνεχίζει νά αρνείται τήν σύγκληση τού Συμβουλίου σέ κανονική  Συνεδρίαση.  Τρίτον Έγγραφον τού Κοινοτικού Συμβούλου Καρδαμά, κ. Άγγελου  Λιβαθινού. ΕΔΩ 

03.05.2011
* Δεύτερη Παρέμβαση τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος- Ιονίων Νήσων, καί  κλήση τού Προέδρου νά απαντήσει γιά τήν άρνησήν του, νά καλέσει τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμά σέ Συνεδρίαση. Δέν γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τί απάντησε ο Πρόεδρος.  Τό Τμήμα Διοικητικού τού Ν. Ηλείας, τό οποίον διετάχθη υπό τού ΓΓ τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης νά εξετάσει τά υπ'  εμού καταγγελλόμενα,  δέν φαίνεται διατεθειμένο νά λύσει τό πρόβλημα.  Επιφυλασσόμεθα.  Βλέπε: ΕΔΩ

28.04.2011    
Αναφορά μου πρός τόν Γ.Γ. τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτ. Ελλάδος- Ιονίων Νήσων, περί  τής υπό τού Προέδρου παρακώλησης λειτουργίας τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά, καί περί τής αδρανείας τού Δημάρχου νά ορίσει Υπάλληλον τού Δήμου, γιά τήν Γραμματειακήν υποστήριξη τού Κοινοτικού Συμβουλίου.  Τό Έγγραφον ΕΔΩ
Επίσης, Έγγραφόν μου πρός τόν Δήμαρχον Ήλιδος, γιά νά ορίσει Υπάλληλον τού Δήμου, γιά τήν Γραμματειακήν υθοστήριξη τού Κοινοτικού Συμβουλίου, τό οποίον δέν έχει ακόμη συνεδριάσει. Τό Έγγραφον ΕΔΩ

   
12.04.2011
* Η κατάντια τής "Τοπικής Αυτοδιοίκησης" καί η σύνθλιψη τών Τοπικών Κοινωνιών.  ΕΔΩ 
  
08.04.2011
*Η  δεύτερη ( άκαρπη)  συνάντηση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά- Αίτημα πρός τόν Δήμον γιά διάθεση Υπαλλήλου πρός Γραμματειακήν υποστήριξη τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά.  ΕΔΩ (τέλος σελ. 3, καί αρχή σελ. 4), καί ΕΔΩ 


 01.04.2011
* Πρώτη Παρέμβαση τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος- Ιονίων Νήσων, καί  κλήση τού Προέδρου νά απαντήσει γιά τήν άρνησήν του, νά καλέσει τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμά σέ Συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος στήν απάντησήν του ψεύδεται: Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθή( κατόπιν δικών μου πιέσεων ) δύο συναντήσεις ( καί όχι συνεδριάσεις ) τού Κοινοτικού Συμβουλίου:  μία τόν Ιανουάριον ( 22/ 1/ 2011) καί μία τόν Απρίλιον ( 2/4/2011), καί όχι τόν Φεβρουάριον καί τόν Απρίλιον, όπως ισχυρίζρεται ο Πρόεδρος. Βλέπε: ΕΔΩ

 17.03.2011  

Αναφορά μου πρός τόν Γ.Γ. τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτ. Ελλάδος- Ιονίων Νήσων, περί  τής υπό τού Προέδρου παρακώλησης λειτουργίας τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά. ΕΔΩ


13.03.2011 
( 2η Αίτησή μας  γιά Συνεδρίαση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά)
*Ο Πρόεδρος  τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά συνεχίζει νά αρνείται τήν σύγκληση τού Συμβουλίου σέ Συνεδρίαση.  Δεύτερον Έγγραφον τού Κοινοτικού Συμβούλου Καρδαμά, κ. Άγγελου  Λιβαθινού. ΕΔΩ 

23.01.2011
*Η πρώτη συνάντηση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά- Προγραμματισμός τών Συνεδριάσεων-Θέματα  Η.Δ.  ΕΔΩ, καί ΕΔΩ

13.01.2011  
( 1η Αίτησή μας  γιά Συνεδρίαση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά)
*Ο Πρόεδρος  τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά αρνείται τήν σύγκληση τού Συμβουλίου σέ Συνεδρίαση.  Έγγραφον τού Κοινοτικού Συμβούλου Καρδαμά, κ. Άγγελου  Λιβαθινού.  ΕΔΩ,  ή  ΕΔΩ

   
 
23.12.2010
*Ορκίσθηκαν  τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ήλιδος ( Αμαλιάδος-Πηνείας)  καί τό Κοινοτικόν Συμβούλιον ΚαρδαμάΕΔΩ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  2010
* Ευχαριστήριος  Επιστολή,                                                                   εδώ
* Μοναδική Επιτυχία ( 32%) τού Ψηφοδελτίου " ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ γιά τόν Καρδαμά" (Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδος), εδώ 
* Συνάντηση  μέ  Καρδαμαίους  τής Αθήνας,                                          εδώ
* Πρόγραμμα τού Ψηφοδελτίου "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  γιά τόν Καρδαμά",   εδώ
* Υποψήφιοι  τού Ψηφοδελτίου "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  γιά τόν Καρδαμά", γιά  τό Κοινοτικό Συμβούλιο  Καρδαμά εδώ
* Διακήρυξη  τού  Ψηφοδελτίου "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  γιά  τόν Καρδαμά", εδώ
* Μελέτη τών Προβλημάτων  τού Καρδαμά : Μέρος 1ον2ον3ον4ον 5ον