Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!----Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΣΑΜΑΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" ΒΕΝΙΖΕΛΟ καὶ ΚΟΥΒΕΛΗ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὸ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ 3ο "ΜΝΗΜΟΝΙΟ", στὸ ΚΤΗΝΩΔΕΣ "ΣΥΜΦΩΝΟ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013: Οἱ ἐκ Καρδαμᾶ Ἐπιτυχόντες !

Ἀνεκοινώθησαν, περί τά τέλη Αὐγούστου 2013, τά ὀνόματα τῶν  μαθητῶν τῆς Γ΄ τάξεως τῶν Λυκείων  τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι ἐπέτυχαν  τήν εἰσαγωγήν τους τά ὀνόματα τῶν ἐκ Καρδαμᾶ μαθητῶν Λυκείων τῆς Ἀμαλιάδος, οἱ ὁποῖοι,  κατόρθωσαν νά ἐπιτύχουν τήν εἰσαγωγήν τους σέ Πανεπιστήμια ἤ ΤΕΙ.
σέ σχολές τῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα Πανεπιστημίων καί τῶν ΤΕΙ.  Κατόπιν αὐτοῦ, καταχωρίζουμε ἐδῶ
 Σέ ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν μέ ἐπιτυχία τόν καλόν, ἀλλά δύσκολον, ἀγώνα, θερμῶς συγχαίρουμε, καί εὐχόμεθα νά ἔχουν καλές σπουδές καί ἕνα μέλλον  γεμᾶτο ἐπιτυχίες καί ἀντάξιο  τοῦ καλοῦ ἀγώνα, πού ἔδωσαν. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ
1) Ἀθανασοπούλου Μάρθα  τοῦ Κωνσταντίνου,  
Τμῆμα  Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Ἱστορίας ( Πάντειον Πανεπιστήμιον)
2) Βισβάρδη  Σοφία  τοῦ Κωνσταντίνου, 
Τμῆμα  Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καί Τεχνολογίας Ὑπολογιστῶν ( Πολυτεχνική Σχολή Πανεπ. Πατρῶν)
3) Θεοδωρόπουλος  Ἀθανάσιος τοῦ Κωνσταντίνου, 
Σχολή  Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας καί Ἀνάπτυξης ( Γεωπονικόν Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν)
4) Θεοδωρόπουλος  Σπυρίδων  τοῦ Ἀθανασίου
Σχολή Οργάνωσης καί Διαχείρισης Ἀθλητισμοῦ ( Πανεπ. Πελοποννήσου, Σπάρτη)
5) Θεοδωροπούλου Ἀθανασία τοῦ Γεωργίου,
Σχολή Οργάνωσης καί Διαχείρισης Ἀθλητισμοῦ ( Πανεπ. Πελοποννήσου, Σπάρτη)
                                                                                      
ΤΕΙ
1) Βαγενᾶς  Λύσανδρος  τοῦ Κωνσταντίνου,
Λογιστικῆς καί Χρηματοοικονομικῆς ( ΤΕΙ  Δυτ. Ἑλλάδος, Μεσολόγγι)
2) Λαβαζοῦ  Ἰωάννα  τοῦ Ἡρακλέους,
ΟΠΤΙΚΗΣ  καί ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ( ΤΕΙ Ἀθηνῶν)
3) Παναγιωτόπουλος Βασίλειος τοῦ Ἀνδρέα,
Διοίκησης  Ἐπιχειρήσεων ( ΤΕΙ  Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη)

Ἐπί πλέον, ἀνεκοινώθησαν καί τά ὀνόματα τῶν ἐπιτυχόντων σέ Ἀστυνομικές ἤ Στρατιωτικές Σχολές.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
1) Βαγενᾶς  Θεόδωρος  τοῦ Κωνσταντίνου, 
Σχολή Ἀστυφυλάκων
............................................
... Ἡ Ἰθάκη  σ' ἔδωσε τ' ὡραῖο ταξεῖδι.
Χωρίς αὐτήν δέν θά 'βγαινες  στόν δρόμο.
                  ........
Κι ἄν φτωχική τήν βρεῖς, ἡ Ἰθάκη δέν σέ γέλασε. 
Ἔτσι σοφός πού ἔγινες, μέ τόση πεῖρα, 
ἤδη θά τό κατάλαβες ἡ Ἰθάκες τί  σημαίνουν. 

( Κ.Π. Καβάφης, Ἰθάκη) 
...............................

ΘΕΡΜΕΣ  ΕΥΧΕΣ!
Ἄγγελος  Λιβαθηνὸς
Καθηγ. Μαθηματικῶν, Ἐπίτ. Λυκειάρχης

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Ἐκυκλοφόρησε τό 47ο φύλλο τῆς Ἐφημερίδος "Καρδαμᾶς"

Ἐκυκλοφόρησε τό 47ο φύλλο τῆς Ἐφημερίδος "Καρδαμᾶς,  Ἐφημερίς τῶν Συζητήσεων", περιόδου Ἀπριλίου-Ἰουνίου 2013, καλύπτον καί τήν περίοδον Ὀκτωβρίου 2012- Μαρτίου 2013, περίοδον γιά τήν ὁποίαν δέν ἐξεδόθη ἡ Ἐφημερίδα, λόγω τεχνικῶν κυρίως προβλημάτων.

  Εἰς τό φύλον αὐτό περιλαμβάνονται:
1) Ὡς κύριο θέμα, ἡ ἐγκατάσταση ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ ( καί μέ δαπάνες τού ἰδίου Συλλόγου)  ἑνός ἐκτυπωτῆ εἰς τό Ἀγροτικόν Ἰατρεῖον Καρδαμᾶ, γιά τήν ἠλεκτρονικήν συνταγογράφηση τῶν φαρμάκων καί τῶν ἰατρικῶν ἐξετάσεων ὑπό τῆς Ἀγροτικοῦ Ἰατροῦ Καρδαμᾶ.
2) Κύριον Ἄρθρον  τοῦ Ἐκδότου, κ. Ἄγγελου Λιβαθηνοῦ, ὑπό τόν τίτλον: "Γιά τήν ἔξοδον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας ἀπό τήν Κόλαση: κονιορτοποίηση  τοῦ Φαύλου, Δωσίλογου, καί Ἀπολυταρχικοῦ Πολιτικοῦ Συστήματος, καί συγκρότηση ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ"
3) Ἐπετειολόγιον-Σελίδες Ἱστορίας, ὑπό τοῦ Ἄλκη Λατίνου,
4)  Ὁ ἀνεξάντλητος πλοῦτος τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ὑπό τοῦ Ἄλκη Λατίνου,
5) "Τό Ποδαρικό", ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἠλείας, κ.κ.  Γερμανοῦ,
6) "Ἀνθρωπογεωγραφία τοῦ Καρδαμᾶ" ( Τό Μαθητολόγιον τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καρδαμᾶ, ἀπό τοῦ 1896), ὑπό τοῦ Ἄγγελου  Λιβαθηνοῦ,
7) "Φωτογραφία  καί Τοπική Ἱστορία", Ἔρευνα-Ἐπιμέλεια ὑπό Ἄγγελου Λιβαθηνοῦ,
8) "Τό Ταξίδι πρός τόν Ἀμερικανικόν "Παράδεισον""( Οἱ πρῶτοι Καρδαμαῖοι Μετανάστες πρός τήν Ἀμερική( 1892-1924), ἡ ἀποβίβαση στό νησί "Ἔλις -Ἄϊλαντ", τό νησί τῶν " ἐλπίδων καί τῶν δακρύων"), Ἱστορική Ἔρευνα ὑπό τοῦ Ἀκτήμονος
9) Ἀλληλογραφία-Διατριβές Ἀναγνωστῶν
10) Κοινοτικά Καρδαμᾶ ( τακτική Ἐνημέρωση ὑπό τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβούλου, Ἄγγελου Λιβαθηνοῦ)
11) "Μύθοι τοῦ Αἰσώπου" ( Ἀρχαῖον Κείμενον, καί Ἀπόδοση εἰς τήν Νέαν Ἑλληνικήν), παρουσίαση ὑπό Ἄλκη Λατίνου,
12) "ΤΟΠΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ. Πρωτοδημοσιευόμενα Ἱστορικά Ντοκουμέντα γιά τόν Καρδαμᾶ. Ὁ Πάρεδρος τῆς Κοινότητος Καρδαμᾶ, κατά τό ἔτος 1838 ( Νικολάκης Κολιόπουλος). Ἱστορική  Ἔρευνα Ἄγγελου Λιβαθηνοῦ,
13) Κοινωνικά, καί διάφορα τοπικά θέματα-Εἰδήσεις, κ. ἄ.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, μποροῦν νά προμηθευθοῦν τήν Ἐφημερίδα ἀπό τόν Ἐκδότην της, κ. Ἄγγελον Λιβαθηνόν( 697-8197763, 27200 Καρδαμᾶς Ἠλείας).

Μορεῖτε νά ἰδῆτε τήν Ἐφημερίδα, ὅπως τυπώνεται, ἐάν ἐπίλέξετε τόν  κατωτέρω σύνδεσμον:  "Καρδαμᾶς, Ἐφημερίς τῶν Συζητήσεων"
..............................................................................

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Η κοινοβουλευτική Χούντα εν δράσει και οι ευθύνες δημοσιογράφων, συνδικάτων και Αριστεράς*

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και ιδιαίτερα η αποβολή κάθε δημοκρατικού προσωπείου από την κοινοβουλευτική Χούντα
ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    
που έχει διορίσει η Υπερεθνική ελίτ στην Ελλάδα για να την κυβερνά, είναι καθοριστικά. 
Ετσι, η Χούντα αυτή, ξεπερνώντας σε αυταρχικότητα ακόμη και την στρατιωτική Χούντα Παπαδόπουλου, δεν δίστασε να κλείσει την κρατική τηλεόραση. 
Τα γεγονότα αυτά καθορίζουν πέραν κάθε πια αμφιβολίας τον χαρακτήρα του προτεκτοράτου (βλ. Τ.Φ. Η Ελλάδα ως προτεκτοράτο της Υπερεθνικής Ελίτ, Γόρδιος, 2011) που  έχει επιβάλει η ελίτ αυτή μέσω της ΕΕ στην χώρα μας, με την πλήρη βέβαια σύμπραξη της ντόπιας ελίτ και των προνομιούχων στρωμάτων. 
Μόνο σε ένα προτεκτοράτο υπό κατοχή, στην προκειμένη περίπτωση οικονομική, οι γκαουλάιτερ διατάσσουν τα όργανά τους που παριστάνουν τους κυβερνήτες, και ένα «πρόεδρο Δημοκρατίας» που προφανώς δεν έχει ακούσει στη ζωή του τη λέξη «παραίτηση», ότι θέλουν τα ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις 2000 δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτοί, στη φούρια τους να εξυπηρετήσουν τα ξένα και ντόπια αφεντικά τους, σπεύδουν να κλείσουν εν μια νυκτί, χωρίς να ρωτήσουν κανένα, τα μοναδικά μη ιδιωτικά κανάλια της χώρας. 
Και είναι ώρα μηδέν, διότι η πράξη αυτή αποτελεί την κορύφωση, αλλά συγχρόνως και την έναρξη της τελικής φάσης στη διαδικασία πλήρους μετατροπής της χώρας σε μια Κινεζοποιημένη Ευρωπαϊκή οικονομία όπου:
  • όλος ο κοινωνικός πλούτος της θα είναι ξεπουλημένος σε πολυεθνικές για ένα κομμάτι ψωμί,
  • οι εργαζόμενοι της δεν θα έχουν κανένα ουσιαστικό εργασιακό δικαίωμα και θα είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία του εργοδότη τους για το πότε θα τους προσλαμβάνει και πότε θα τους απολύει κατά βούληση, καθως και για τα άθλια μεροκάματα που μόλις θα καλύπτουν τις ανάγκες επιβίωσης,
  • οι «τυχεροί» νέοι που θα μπορούν να σπουδάσουν στα Πανεπιστήμια, τα οποία σύντομα θα αρχίσουν να εισάγουν δίδακτρα, θα είναι ευτυχείς να βρίσκουν δουλειά σε κάποια πολυεθνική στην Ελλάδα ή κυρίως στο εξωτερικό,
  • οι άρρωστοι θα στριμώχνονται σε άθλια δημόσια νοσοκομεία  με γιατρούς  και νοσοκόμους να δουλεύουν κάτω από εξοντωτικές συνθήκες, και
  • οι συνταξιούχοι θα ζούν στο όριο της απόλυτης φτώχειας, έχοντας χάσει τις εισφορές που πλήρωναν όλη τους τη ζωή για να ζήσουν λίγα χρόνια ανθρώπινα μετά απο τον μόχθο μιας ολόκληρης ζωής -για χάρη, υποτίθεται,  της αποπληρωμής ενός Χρέους που έκαναν οι ελίτ και οι προνομιούχοι, για το οποίο βέβαια δεν τους ρώτησε κανείς!
Και όλα αυτά, ενώ τα “γκέτο” των προνομιούχων (περίπου 30% του πληθυσμού που είναι και οι ευνοημένοι της παγκοσμιοποίησης)  θα θεριεύουν, με τα δικά τους πολυτελή νοσοκομεία και σχολεία, τις υπερπολυτελείς βίλες Χολιγουντιανού τύπου με τις πισίνες και ενώ τα “σκάφη” τους στις πολυτελείς μαρίνες (ιδιοκτησίας Κατάρ κ.λπ.) θα τους περιμένουν. 
Φυσικά, το πανάθλιο αυτό σύστημα των «δύο κόσμων», οι οποίοι θα είναι περισσότερο διακριτοί παρά ποτέ, θα θεωρείται “ανάπτυξη”, αφού το ΑΕΠ θα αυξάνει και η άθλια υποαπασχόληση θα θεωρείται πλήρης απασχόληση, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα στις περισσότερες Λατινοαμερικανικές χώρες και τώρα αυξανόμενα στην Ευρώπη, αρχίζοντας με τις χώρες του τ. Υπαρκτού και συνεχίζοντας τώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Το κλείσιμο επομένως της ΕΡΤ είναι απλά ο καταλύτης που θα ολοκληρώσει την καταστροφή των λαϊκών στρωμάτων που άρχισε με τα Μνημόνια και τώρα θα συνεχιστεί με μαζικές απολύσεις, ολοκλήρωση του ξεπουλήματος κοινωνικού πλούτου κλπ. Γι αυτό και δεν έχει καμία πρακτική σημασία αν τελικά οι ελίτ βρουν κάποια μπαλωματική λύση ώστε να συνεχίσει η ΕΡΤ, είτε σαν ΕΡΤ-μαϊμού, είτε κανονικά, μετά από κάποιο «πάγωμα» που θα επιβάλλει το ΣτΕ μέχρι τον Οκτώβρη. 
Το «μήνυμα» που θέλει να περάσει στον Ελληνικό λαό η Χούντα που τώρα παριστάνει και τη «Θάτσερ-μαϊμού», το πέρασε: να τρομοκρατήσει τον λαό για την παντοδυναμία της. Έτσι, αντίθετα με τη Θάτσερ που είχε τη στήριξη μιας τεράστιας μεσαίας τάξης, η δική μας Χούντα στηρίζεται μόνο στις ελίτ και τα «νέα» προνομιούχα στρώματα (κν. «λαμόγια») που δημιούργησε κυρίως το ΠΑΣΟΚ (πέρα από τα παραδοσιακά προνομιούχα στρώματα που ψήφιζαν πάντα δεξιά), εφόσον η «μεσαία τάξη» που δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ στον δημόσιο τομέα σήμερα είναι υπό διωγμό από τη ντόπια και την υπερεθνική ελίτ.
Όμως, δεν είναι μόνο οι ελίτ που ευθύνονται για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Το ίδιο συνυπεύθυνες είναι η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ που, όπως συνηθίζουν, έκαναν μια 24ωρη απεργία σε μερικούς κλάδους για την τιμή των όπλων, αντί να κηρύξουν γενική απεργία διαρκείας, όπως επέβαλλε η κρισιμότητα των περιστάσεων, διότι, όπως ανέφερα, το τι έγινε στην ΕΡΤ είναι προπομπός αυτών που θα επακολουθήσουν. 
Μόνο μια γενική απεργία διαρκείας με καθαρό πολιτικό περιεχόμενο  ενάντια στην ΕΕ και την παγκοσμιοποίηση, καθώς και την Χουντοποίηση της χώρας, θα έδινε την ευκαιρία στα λαϊκά στρώματα, τα οποία κυρίως θα πληρώσουν την ολοκληρούμενη καταστροφή, να ακινητοποιήσουν τη χώρα. 
Κατόπιν, ας έκανε η κοινοβουλευτική Χούντα επιστράτευση και σύλληψη των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, ή ας τολμούσε να κάνει στρατιωτικό Νόμο, για να συνειδητοποιήσει ακόμη και τους λιγότερο συνειδητοποιημένους στα λαϊκά στρώματα για την επιτακτική ανάγκη ενός Μετώπου Κοινωνικής και Εθνικής Απελευθέρωσης:
Αλλά, για να έλθουμε και στους δημοσιογράφους, το ίδιο συνυπεύθυνη είναι η σημερινή ηγεσία της ΕΣΗΕΑ, η οποία τόσο καιρό ενθάρρυνε συνεχείς απεργίες στην ΕΡΤ, που δεν τις συνέδεε όμως με παράλληλες απεργίες στα ιδιωτικά κανάλια, με αποτέλεσμα την απαξίωση της δημόσιας έναντι της ιδιωτικής τηλεόρασης που έχανε συνεχώς σε όρους τηλεθέασης, έτσι ώστε σήμερα η ΕΡΤ να είναι έτοιμη να κλείσει και αύριο να επανιδρυθεί κατά τρόπο που θα είναι ώριμο φρούτο για ιδιωτικοποίηση. 
 Σήμερα, η ίδια αμαρτωλή ηγεσία της ΕΣΗΕΑ που είναι γνωστή και για τον ρόλο της στο κλείσιμο της Ελευθεροτυπίας πέρυσι, ενώ συνεργαζόταν με τ. συντάκτες της για την έκδοση κλώνου της, φρόντισε να σιγήσει κάθε ΜΜΕ ώστε οι πολίτες να μην έχουν ιδέα για τα τεκταινόμενα, ενώ συγχρόνως να αποδυναμώνεται η μαζικοποίηση της λαϊκής οργής. Τα κοινωνικά μίντια, ακόμη και όταν είναι καλοπροάιρετα όπως συμβαίνει με αρκετές ιστοσελίδες, προφανώς δεν έχουν απήχηση στη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που δεν έχει καν πρόσβαση  σε κομπιούτερ. 
 Όμως υπήρχε τρόπος για να μην μένει η πλειοψηφία του λαού στο σκοτάδι, όπως θέλουν οι ελίτ και κατά τεκμήριο και η ηγεσία της ΕΣΗΕΑ. Όπως ιστορικά γινόταν σε παρόμοιες γενικές απεργίες των ΜΜΕ, θα μπορούσε να βγαίνει ένα κοινό φύλλο των απεργών δημοσιογράφων, το οποίο θα ήταν κυρίως ειδησεογραφικό και την αντικειμενικότητα του θα εξασφάλιζε μια επιτροπή των απεργών που θα εξέφραζε όλες τις πολιτικές τάσεις της γενικής τους συνέλευσης, ώστε να μην μένει το κοινό στο σκοτάδι την  κρίσιμη αυτή στιγμή. Αντίθετα, με την τακτική που διάλεξε η ΕΣΗΕΑ γρήγορα θα ξεφτίσει η απεργία, ιδιαίτερα αν δοθούν οι μπαλωματικές λύσεις που ανέφερα, αφού και χωρίς αυτές ήδη άρχισε να σπάει η απεργία με τις περισσότερες εφημερίδες να κυκλοφορούν το Σαββατοκύριακο.
Και, φυσικά, οι δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης φρόντισαν και οι ίδιοι να την απαξιώσουν, κυρίως στα χρόνια της κρίσης, δουλεύοντας αδιαμαρτύρητα σαν φερέφωνα της Χουντικής προπαγάνδας.  
Έτσι, κάθε φωνή που έθετε την μονομερή άμεση έξοδο από την ΕΕ (όχι απλά την Ευρωζώνη που είναι άλλη μια απάτη!) σαν αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από την καταστροφή, ήταν “κομμένη” από τα πάνελ και τις συνεντεύξεις των δημοσιογράφων της δημόσιας τηλεόρασης, οι οποίοι ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκαν  γι’ αυτή την άθλια λογοκρισία που προφανώς την θεωρούσαν φυσική. Γι’ αυτό άλλωστε και τώρα η κατειλημμένη ΕΡΤ (που εκπέμπει χάρη στην EBU) προβάλλει τους ίδιους αναλυτές και θέσεις που προέβαλλε και πριν, δίνοντας τους μάλιστα τώρα και «εναλλακτικό» χρώμα, αντί να αρχίσει μια καμπάνια διαφώτισης του λαού για τα πραγματικά αίτια της κρίσης στην ΕΡΤ, που οφείλεται βέβαια στη γενικότερη κρίση στην οποία μας καταδίκασε η ένταξη μας στην ΕΕ.  
Έτσι δίνουν έναν καθαρά συντεχνιακό χαρακτήρα στον αγώνα τους, όπως ακριβώς θέλει και η ελίτ, δικαιώνοντας και τη Χουντική προπαγάνδα
Από αυτή τη σκοπιά η κατειλημμένη ΕΡΤ σήμερα παίζει τον ρόλο ενός «πολυτεχνείου-μαϊμού», γιατί βέβαια οι φοιτητές τότε δεν αναφερόντουσαν μόνο, η ούτε καν κυρίως, στα φοιτητικά αιτήματα, αλλά στα γενικότερα αιτήματα του λαού –γι’ αυτό και κέρδισαν την λαϊκή εμπιστοσύνη.  
Όπως αντίστοιχα δεν διαμαρτυρήθηκαν οι ίδιοι δημοσιογράφοι για την κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ελευθερίας του Λόγου όταν ένα νόμιμο κόμμα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις (VPRC) προσελκύει 13-15% των ψήφων “κόπηκε” για τις απεχθείς απόψεις του. Όμως, με την ίδια λογική, θα μπορούσε αύριο να κοπεί πχ και το ΚΚΕ αν έθετε θέμα άμεσης εξόδου από την ΕΕ!  
Αλλά, είναι βασική αρχή ότι η ελευθερία του Λόγου ή είναι αδιαίρετη η είναι ανύπαρκτη. Φασιστικές τάσεις μπορούν να κτυπηθούν μόνο με τον δημοκρατικό ορθολογισμό και την ελευθερία του Λόγου, όχι με το φίμωμα, όπως έκανε η Χουντική ΕΡΤ!
Τέλος ίση, αν όχι μεγαλύτερη, ευθύνη φέρνει η κοινοβουλευτική Αριστερά, η οποία δεν τόλμησε να αποχωρήσει από την Βουλή και να καλέσει τον Λαό σε συλλαλητήριο έξω από αυτή μέχρι να ψηφιστεί σε έκτακτη συνεδρίαση η απόρριψη του ψευδο-νόμου που ενέκρινε η κοινοβουλευτική Χούντα και να προκηρυχθούν άμεσες εκλογές που θα έκριναν οριστικά και το θέμα της ένταξης μας στην ΕΕ, (εάν βέβαια η Αριστερά μας τολμούσε να το θέσει σαν κύριο θέμα!)  
Εάν η Αριστερά δεν τολμήσει ούτε αυτή την ύστατη στιγμή να παίξει τον ρόλο της, και επικρατήσουν πάλι οι απόψεις των πολλών βολεμένων μέσα στην ΕΕ στελεχών της, η αναπόφευκτη συνέπεια είναι ότι θα έχει την τύχη της Ευρωπαϊκής «Αριστεράς»...-
       ----------------------------------------------------------------------------------------
* Μια προηγούμενη πρώτη εκδοχή τoυ άρθρου αυτού επρόκειτο να δημοσιευθεί στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία της 16/6/2013 που λόγω της απεργίας των εργαζομένων στα ΜΜΕ δεν κυκλοφόρησε
 ΠΗΓΗ:

------------------

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Χάρρυ Κλύνν : ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ!

"... Άν πέσουν στά χέρια τοῦ λαοῦ, θά τούς βγάλουν λουρίδες..."
Παρακολουθῆστε ὁλόκληρο τό Βίντεο!

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΔΙΑΚΟΨΤΕ, ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ,  ΤΟΝ ΒΑΘΥ ΥΠΝΟ ΣΑΣ! 

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Ἡμέρες Κατοχῆς: Τό ΔΝΤ ''δολοφονεῖ'' τήν Ἑλλάδα!

Εδώ και τρία χρόνια η πατρίδα μας βρίσκεται υπό το καθεστώς μιας ιδιότυπης ξένης κατοχής και το αποτέλεσμα με αυτές τις πολιτικές ακραίας λιτότητας είναι η Ελλάδα να επιστρέφει στα χρόνια της κατοχής, όπου η πείνα, η αύξηση της θνησιμότητας και η μείωση των γεννήσεων, συνθέτουν ένα σκηνικό που δυστυχώς αν και έμοιζε μακρυνό, πλέον αποτελεί μια πραγματικότητα. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στο 43ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Βόρειας Ελλάδα απλά συγκλονίζουν. 
Στην καθημερινή ζωή ως «φτώχεια» ορίζεται ως η αδυναμία απόκτησης ενός αξιοπρεπούς τρόπου ζωής. Την φτώχεια προκαλεί η ελάττωση του εισοδήματος και η ανεργία. 
Συνέπειες της φτώχειας: δυσκολότερη και μη έγκαιρη πρόσβαση σε δομές υγείας, ελλιπής περίθαλψη, ανεπαρκής φαρμακευτική θεραπεία, υποβάθμιση προληπτικής ιατρικής. Όλα αυτά οδηγούν σε τραγική αύξηση της νοσηρότητας ιδίως στα παιδιά. 
Η φτώχεια είναι σήμερα η πρώτη αιτία θανάτου και αύξησης της νοσηρότητας του πληθυσμού.
Επιστημονικές έρευνες διαπιστώνουν σημαντική συσχέτιση του μηνιαίου εισοδήματος με το επίπεδο υγείας: 
- Με μηνιαίο εισόδημα 1800 ευρώ έχεις άριστο επίπεδο υγείας 
- Με 1300 μέτριο και 
- Με 550 πολύ κακό
Αυτή τη στιγμή περίπου 4.000.000 Έλληνες διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, εκ των οποίων τα 500.000 είναι παιδιά. Αν αυτό δείχνει δραματικό τότε η διαπίστωση ότι οι αριθμοί αυτοί αυξάνουν με ετήσιο ρυθμό ετήσιας 26%, μάλλον σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανθρωπιστική καταστροφή η οποία όμως δεν έχει (μέχρι στιγμής) τα δευτερογενή εκείνα χαρακτηριστικά που την κάνουν αναγνωρίσιμη.
Πολλοί άρρωστοι δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε νοσοκομειακή περίθαλψη. Καρκινοπαθείς και χρόνια άρρωστοι δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα φάρμακα τους. Μεγαλώνει συνέχεια ο αριθμός των ανασφάλιστων. Η ανεργία αγγίζει το 30% (65% σε νέους 18-30 χρονών), κατά συνέπεια μειώνονται συνεχώς τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τον προυπολογισμό είναι κατά 25% χαμηλότερη. Τα τελευταία τρία χρόνια αφαιρέθηκαν πάνω από 3 δις από το δημόσιο σύστημα υγείας. 
- Παρατηρείται σαφής αύξηση βρεφικής θνησιμότητας και ελάττωση προσδόκιμου ζωής. 
- Αύξηση αυτοκτονιών και μολυσματικών ασθενειών.
Στο σύνολό τους οι χώρες με δανειακή σύμβαση με το Δ.Ν.Τ. εμφάνισαν 16,6% μεγαλύτερη θνησιμότητα από φυματίωση σε σχέση με τις χώρες που δεν είχαν τέτοια σύμβαση. 
Για κάθε χρόνο επιπλέον παραμονής στο ΔΝΤ η νοσηρότητα και θνησιμότητα από φυματίωση αυξάνονταν κατά 4,1%. Ενώ για κάθε επιπλέον 1% ποσό δανείου από το ΔΝΤ η νοσηρότητα και θνησιμότητα από φυματίωση αυξάνονταν κατά 0,9%! 
Αντιστρόφως, οι χώρες που διέκοπταν τις συμβάσεις τους με το ΔΝΤ παρουσίαζαν μείωση των δεικτών νοσηρότητας από φυματίωση κατά 30,7%. (!)
Η όξυνση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων προκαλεί συνεχώς επιδεινούμενη αύξηση της ψυχoκοινωνικής επιβάρυνσης και όλων των συνακόλουθων ψυχικών διαταραχών: άγχος, κατάθλιψη, αυτοκτονικές τάσεις κ.λπ. Την κατάσταση επιτείνει η ραγδαία πτώση των μισθών των εργαζόμενων στην υγεία και περίθαλψη, καθώς και η επιστημονική μετανάστευση και απορφάνιση των υπηρεσιών Υγείας από σημαντικό μέρος του εξειδικευμένου προσωπικού τους.
Οι Ασθένειες της Φτώχειας είναι:
 Φυματίωση: (476 κρούσματα το 2011), 
Ελονοσία, AIDS: (1180 νέα περιστατικά το 2012) 
Δάγγειος Πυρετός: 84 περιστατικά, οι Ψυχικές Διαταραχές, ο Αλκοολισμός, η Ενδοοικογενειακή Βία, η Νοητική και Ψυχοσωματική Καθυστέρηση, ο Καρκίνος, τα Καρδιολογικά Νοσήματα, η ψώρα, η σύφιλη και η λύσσα (ΚΕΕΛΠΝΟ 2012-2013). 
Δραματική μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου σε έρευνά της διαπίστωσε ότι πολλοί γονείς, την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης, έχουν γίνει σκληροί, ασυνεπείς, παραμελούν ή και εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Η κακή ψυχική υγεία στην παιδική και εφηβική ηλικία μπορεί να οδηγήσει και σε προβλήματα υγείας κατά τη νεαρή ενήλική ζωή, π.χ. χρήση ουσιών, βία, μικρότερη εκπαιδευτική πρόοδο, ανεργία, κακή αναπαραγωγική και σεξουαλική ζωή.
Η οικονομική κρίση γίνεται κρίση οικογενειακή και προσωπική. Η ανεργία και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας αυξάνουν την κοινωνική απελπισία, μέσα σε μια κατάσταση όπου καταρρέουν ταυτόχρονα και η εργασία και το κράτος πρόνοιας.
Όταν υπάρχει φτώχεια, υπάρχει ανισόρροπη διατροφή με χαμηλή κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, γαλακτοκομικών, κρέατος και πουλερικών. Αυτό έχει ως συνέπεια τον υποσιτισμό, την έλλειψη δηλαδή θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό μας ή τον υπερσιτισμό με την υπερκατανάλωση φτηνών τροφών (junk foods) δηλαδή που οδηγεί στην «παχυσαρκία των φτωχών» και έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των καρδιαγγειακών παθήσεων, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρτασης κ.λ.π. από την παιδική ηλικία ακόμη.-
------------------------------------------------------------------

Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Καί ἀπελθών ἀπήγξατο!

Τό διαχρονικό τέλος τῶν δωσιλόγων καί τῶν προδοτῶν!
                      
                                  
   Καί, ἀπελθών, ἀπήγξατο!                                                          

         "Τότε, ἰδών Ἰούδας ὁ παραδιδούς αὐτόν, ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθείς, ἐπέστρεψε τά τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καί τοῖς πρεσβυτέροις, λέγων· ἥμαρτον, παραδούς αἷμα ἀθῶον. οἱ δέ εἶπον· τί πρός ἡμᾶς; σύ ὄψει. καί,  ρίψας τά ἀργύρια ἐν τῶ ναῶ, ἀνεχώρησε, καί ἀπελθών ἀπήγξατο". ( Ματθαῖος 27/κζ: 3-10)


Καί δι' αὐτούς, τί καινόν;
Οἱ σύγχρονοι Ἰσκαριῶτες τῆς Πατρίδος, ἄραγε, ἔχουν τήν δύναμη καί τό φιλότιμο τοῦ Ἰούδα, γιά νά πράξουν μόνοι τους, ὅπως ὁ Ἰούδας,  τό αὐτονόητο;

Ἡ Ἱστορία μᾶς διδάσκει, ὅτι, ὅταν οἱ Δωσίλογοι καί οι Προδότες δέν πράττουν  αὐτοβούλως τό κατά τόν Ἰούδα αὐτονόητο, τότε ἀναλαμβάνει ὁ Λαός νά  τούς βγάλει ἀπό τό ἀδιέξοδο! 
Ὁ καιρός γάρ ἐγγύς! -  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Ἐθνική Μνήμη: 27 Ἀπριλίου 1941. Σάν νά ἦταν σήμερα!

Ἀθήνα, 27 Ἀπριλίου 1941, Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. 
Πρίν ἀπό 72 ὁλόκληρα χρόνια. 
Σάν νά ἤτανε σήμερα! 


Οἱ σιδηρόφρακτες Μεραρχίες τοῦ Χίτλερ, μετά ἀπό ἕνα 20ήμερο αἱματηρῆς καί ἡρωϊκῆς ἀντίστασης  τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων,  κατευθύνονται πρός τήν Ἑλληνικήν Πρωτεύουσα. Ὁ καταπονημένος ἑλληνικός στρατός, πολεμώντας γενναῖα ἐπί ἕνα ἑξάμηνο, ἐναντίον δύο αὐτοκρατοριῶν, μέ πανίσχυρους Στρατούς, τῆς Ἰταλίας καί τῆς Γερμανίας, ἐκάμφθηκε τελικῶς, μπροστά στόν πολυάριθμο, ξεκούραστο καί καλά ἐξοπλισμένον Χιτλερικόν Στρατόν. 

 
Ἀκολούθησε ὁ Βαρύς Χειμώνας τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, μέχρι τό 1944! 

Ἐδῶ καί δύο χρόνια, οἱ Γερμανοί Ναζί ἐπανῆλθαν αὐτοπροσώπως στόν τόπο τῶν ἀπαισίων ἐγκλημάτων τους, στήν Ἑλλάδα.  
Τότε ἦσαν ὁ ἀντισυνταγματάρχης Ὄττο φόν Σέϊμπεν καί ὁ στρατηγός Σαίρνερ. 
Τώρα, "τοποτηρητές"(κομμαντατούρ) εἶναι ὁ Ράϊχενμπαχ καί  ὁ Φοῦχτελ! 

Τήν τότε Γερμανική Κατοχή τήν πληρώνουμε ἀκόμη καί σήμερα! 
Τότε, ἐληστέψανε, ἐκλέψανε,  ἐσκοτώσανε ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες συμπολίτες μας. Διέλυσαν τήν κοινωνία καί καταλήστεψαν τόν πλοῦτο τῆς χώρας μας, ἀρνούμενοι νά ἀποδώσουν τά κλεμμένα! 

Σήμερα, στήν νέα Γερμανική κατοχή τῆς Πατρίδας μας, οι Γερμανοί Νεοναζί ληστεύουν τόν τόπον μας καί σπέρνουν τόν πόνο καί τήν καταστροφή  στήν Ἑλληνική Κοινωνία καί στήν Πατρίδα μας.
Τότε οἱ Ναζί εἴχανε  συνεργάτες τόν δωσίλογο Τσολάκογλου καί τούς δωσίλογους Γερμανοτσολιάδες.
Τώρα, οἱ Νεοναζί ἔχουν συνεργάτες τούς νέους δωσίλογους καί τούς συγχρόνους Γερμανοτσολιάδες "Ράλληδες", οἱ ὁποῖοι παριστάνουν, ὅτι "κυβερνοῦν" τόν τόπον!  

Εἶναι ἤ δέν εἶναι οἱ Γερμανοί Νεοναζί καί οἱ ἀκόλουθοί τους "τροϊκανοί", οἱ ὁποῖοι "ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον" γιά ὁποιοδήποτε σχέδιο Νόμου ἤ Προεδρικό διάταγμα;  
Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἀλήθεια, ὅτι κανένα νομοθέτημα δέν προχωράει σήμερα στήν χώρα μας, ἐάν δέν τό ἐγκρίνουν πρῶτα οἱ Νεοναζί κατακτητές τῆς χώρας μας;
Ποιός, λοιπόν, παράγει δίκαιο σήμερα στήν Ἑλλάδα; 

Ἕλληνες, ἀντισταθῆτε στήν νέα ΚΑΤΟΧΗ  τῆς Πατρίδος μας! 

Μήν ἀκοῦτε, μήν ἐμπιστεύεσθε τούς νέους δωσίλογους, τούς νέους "Ράλληδες", πού παριστάνουν καί τούς  "κυβερνῆτες"! Ἀχυράνθρωποι καί νδρείκελα τοῦ ἐχθροῦ-κατακτητῆ εἶναι! 


Ἀντισταθῆτε!   Ὀργανωθῆτε γιά νά λευτερώσουμε τήν Πατρίδα μας!

Οἱ Κατακτητές καί οἱ δωσίλογοι συνεργάτες τους ποτέ δέν φεύγουν ἀπό μόνοι τους, μέ τήν θέλησή τους! 
----------------------------------------------------------------------------------------

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Πλιάτσικο ιεροσύλων: Εσύλησαν τό Νεκροταφείον τού Καρδαμά !

Αφήρεσαν  περισσότερα από  50 χάλκινα φαναράκια καί κανδήλια τών τάφων!
Οι Ιερόσυλοι λωποδύτες  πλιατσικολογούν ανενόχλητοι στό χωριό μας!

Από τό 1990, μέ τήν επέλαση τών πρώτων λαθρομεταναστών στήν χώρα μας,  καί κάθε χρόνο, τό εκκλησιαστικό Κοιμητήριον Καρδαμά  υφίσταται συλήσεις, κλοπές, διαρρήξεις καί καταστροφές από αλλοδαπούς καί εγχωρίους Ιεροσύλους καί λωποδύτες! Έτσι, ασύλληπτοι ακόμη λωποδύτες καί τυμβωρύχοι, κατά τά τελευταία 20 χρόνια, καί κάθε χρόνο, άλλοτε κλέβουν τό λάδι από τά κανδήλια τών τάφων, άλλοτε παραβιάζουν τό «παγκάρι», κλέβοντες τά μικρά ποσά εντός αυτού από τίς εισφορές τών προσκυνητών, άλλοτε παραβιάζουν τόν μικρόν Ιερόν Ναόν τού Κοιμητηρίου, αφαιρώντας από τό εσωτερικόν του διάφορα αντικείμενα ( σόμπες, τραπέζια, καρέκλες, κ.λπ).

Τό τελευταίον απαίσιο καί βάρβαρον επεισόδιον εσημειώθη τήν νύκτα τής περασμένης Παρασκευής πρός τό Σάββατο ( 2 Μαρτίου 2013), οπότε «άγνωστοι» εισέβαλον στό Κοιμητήριον Καρδαμά καί, χωρίς νά γίνουν αντιληπτοί,  ελεηλάτησαν τούς τάφους τών νεκρών, έσπασαν καί  υφάρπαξαν τό ένα μετά τό άλλο περισσότερα από 50 χάλκινα ή ασημένια φαναράκια, θυμιατήρια  καί κανδήλια τών τάφων, αφήσαντες μόνον όσα από αυτά  δέν ήσαν από τά ανωτέρω πολύτιμα μέταλλα!
Τό πρωΐ τού Σαββάτου, κάποιοι πιστοί, επισκεφθέντες τό Κοιμητήριον γιά νά τακτοποιήσουν καί νά φροντίσουν τούς τάφους συγγενών τους, ευρέθησαν ενώπιον τού απαισίου καί αποκρουστικού θεάματος, μέ σπασμένα τμήματα κανδηλίων καί φαναρίων διάσπαρτα εδώ καί εκεί!

Ειδοποιήθηκε αμέσως ο Εκκλησιαστικός Σύμβουλος καί Υπεύθυνος τού Κοιμητηρίου, κ. Αρβανιτάκης Δημήτριος, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τήν Ασφάλεια Αμαλιάδος, γιά τά περαιτέρω. 

«Τό Σάββατο τό πρωΐ τά βρήκαν όλα σπασμένα. Έχουν πάρει καντήλια από 50  καί πλέον τάφους. Έχει ξανασυμβεί παρόμοιοι βανδαλισμοί, αλλά όχι σέ τέτοιο σημείο. Είναι ασέβεια αυτό, που έγινε, καί οι κάτοικοι έχουν αναστατωθή. Πρέπει νά ληφθούν μέτρα. Μέσα σέ ενάμισυ χρόνο, έχουν ανοίξει τρείς φορές καί τήν εκκλησία τού κοιμητηρίου. Τήν τελευταία φορά, επήραν τήν σόμπα υγραερίου. Τί νά πούμε; Όλοι ξέρουν γιά ποίον λόγον κλέβουν τά καντήλια, αλλά δέν γίνεται τίποτα από τούς υπευθύνους», εδήλωσε ο κ. Αρβανιτάκης.


Είναι γνωστόν σέ όλους, ότι η κλοπή αντικειμένων από χαλκόν ή άλλα πολύτιμα μέταλλα  γίνεται, προκειμένου νά πωληθούν τά αντικείμενα αυτά, τά οποία είναι σχετικώς ακριβά, λόγω τού πολυτίμου μετάλλου τους. 
Καί, επομένως, τό πρόβλημα δέν εντοπίζεται μόνον στούς  ασύλληπτους, δήθεν «αγνώστους», λωποδύτες Ιεροσύλους, αλλά προεκτείνεται καί σέ αυτούς, οι οποίοι αγοράζουν αυτά τά αντικείμενα από τούς κλέπτες, δηλαδή στούς  κλεπταποδόχους. Λογικώς, λοιπόν, θά ανερωτάτο κάποιος:   καλά, η αστυνομία λέει, ότι είναι δύσκολο νά εντοπίσει τούς κλέπτες καί τούς διαρρήκτες, δράστες τέτοιων ιεροσύλων πράξεων. Μά είναι τόσο δύσκολο, όμως,  νά εντοπίσει τά καταστήματα τών κλεπταποδόχων; Ρητορικό, νομίζουμε, τό ερώτημα.
  
Βεβαίως, ο Καρδαμάς δέν είναι τό μοναδικό χωριό, τό οποίον υφίσταται τίς επιδρομές  τών αλλοδαπών ή εγχωρίων ιεροσύλων λωποδυτών καί βανδάλων. Καθημερινώς, πληροφορούμεθα, ότι παρόμοιες ιερόσυλες πράξεις λαμβάνουν χώραν ανά τήν Ελλάδα, αλλά καθόλου δέν ιδρώνει τό αυτί τών «υπευθύνων»! 
 Φαντάζεται κανείς, τί θά συνέβαινε  από τίς ανακοινώσεις-«καταγγελίες» τών ψευτοκουλτουριάρηδων εθνομηδενιστών, αλλά καί τών δωσιλόγων πολιτικών, που σήμερα «κυβερνούν» τόν τόπον μας, εάν οι ιεροσυλίες καί οι  βανδαλισμοί αυτοί  εγένοντο όχι στά κοιμητήρια τών  Ελλήνων  Χριστιανών, αλλά  σέ κάποιαν εβραϊκήν συναγωγή ή σέ κάποιο παράνομο «τζαμί» τών λαθραίων ισλαμοφασιστών; Θά είχε αναστατωθή ο τόπος από τίς «καταγγελίες» τους, ίσως θά είχε παρέμβει καί η ανώτατη πολιτική «ηγεσία» τού τόπου!    Ενώ τώρα, που προσβάλλονται βαναύσως τά ιερά τών Ελλήνων, όλος αυτός ο συρφετός τών θλιβερών ανδρεικέλων τού Εθνομηδενισμού  καί τής υποτέλειας κάνει ότι δέν καταλαβαίνει ή αντιμετωπίζουν τήν θλιβερήν αυτήν βαρβαρότητα εναντίον ενός ιερού ελληνικού χώρου σάν νά επρόκειτο απλώς γιά κάποιαν κλοπήν ολίγων ορνίθων!  

Ελληνική κατάντια!  
..................................................

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Ἡ προσωποποίηση τοῦ ἀντικοινωνικοῦ, καί ΔΩΣΙΛΟΓΙΚΟΥ αὐτισμοῦ!

Ἡ προσωποποίηση τοῦ βάρβαρου,  ἀντικοινωνικοῦ, φασιστοειδοῦς καί ΔΩΣΙΛΟΓΙΚΟΥ αὐτισμοῦ! 

Τό ΘΛΙΒΕΡΟ  δίδυμο τῆς ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ! 

Μεθοδεύουν καθημερινά τήν ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά θά "ταξιδεύσουν" μαζί γιά τά κοινωνικά τάρταρα!

Ὁ Ἀλμπάνης καί ὁ στοῦρνος!    

Οἱ θλιβερές, ἀνεπαρκεῖς, ἀλλά δόλιες  "πολιτικές" καρικατοῦρες, οἱ θλιοι  κήρυκες το Κοινωνικο κανιβαλισμοῦ,  καί οἱ δωσίλογοι-σχεδιαστές  τῆς καταστροφῆς τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ!

Ἄχ Ἑλλάδα μου!  Ποῦ κατήντησες! 
----------------------------------------------------------