Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!----Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΣΑΜΑΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" ΒΕΝΙΖΕΛΟ καὶ ΚΟΥΒΕΛΗ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὸ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ 3ο "ΜΝΗΜΟΝΙΟ", στὸ ΚΤΗΝΩΔΕΣ "ΣΥΜΦΩΝΟ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Ρέκβιεμ γιά τίς Κοινότητες. Ή: Τό Θλιβερόν Ημερολόγιον μίας τάλαινας Κοινότητος

Δέν προτίθεμαι νά γράψω κάποια Εισαγωγή.
Παραθέτω απλώς τά ντοκουμέντα  ημερολογιακώς, καί όποιος έχει κουράγιο νά τά διαβάσει, μπορεί νά συναγάγει καί τά συμπεράσματά του, γιά τό μέγεθος τής αθλιότητος καί τής κατάντιας, εις τήν οποίαν έχουν οδηγήσει τίς Κοινότητες ( τουλάχιστον στόν Νομόν Ηλείας) οι  αυτοδιοικητικές " φατρίες καταδυναστεύσεως τού λαού", όπως  αποκαλούσε τούς " Δημάρχους" καί τούς κολαούζους τους  ο Ελ Βενιζέλος από τό 1912, πρίν καταργήσει τό άθλιο εκείνο  αυτοδιοικητικό " δημοτικό"  σύστημα τού Όθωνος ( που όμοιό του, " φτυστό" , είναι καί τό σημερινό σύστημα τών Δήμων, τό καί "Καλλικράτης" επωνομαζόμενο, έλκον, ως φαίνεται, τό όνομά του όχι από τόν Αρχιτέκτονα τής Αρχαιότητος, αλλά από τόν άλλον Καλλικράτη, τής Αχαϊκής Συμπολιτείας, τόν Ρουφιάνο καί  φίλο  τών Ρωμαίων):
ΤΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 
23.12.2010:    
Ορκίσθηκε τό Κοινοτικόν Συμβούλιον ΚαρδαμάΕΔΩ
13.01.2011 :    
  1η Αίτησή μας  γιά Συνεδρίαση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά
  Ο Πρόεδρος  τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά αρνείται τήν σύγκληση τού Συμβουλίου σέ Συνεδρίαση.  Έγγραφον τού Κοινοτικού Συμβούλου Καρδαμά, κ. Άγγελου  Λιβαθηνού.  ΕΔΩ,  ή  ΕΔΩ
* 23.01.2011:     
 Η πρώτη συνάντηση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά- Προγραμματισμός τών Συνεδριάσεων-Θέματα  Η.Δ.  ΕΔΩ, καί ΕΔΩ
13.03.2011:   
Αίτησή μας  γιά Συνεδρίαση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά
 Ο Πρόεδρος  τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά συνεχίζει νά αρνείται τήν σύγκληση τού Συμβουλίου σέ Συνεδρίαση.  Δεύτερον Έγγραφον τού Κοινοτικού Συμβούλου Καρδαμά, κ. Άγγελου  Λιβαθηνού. ΕΔΩ 

* 17.03.2011:        
Αναφορά μου πρός τόν Γ.Γ. τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτ. Ελλάδος- Ιονίων Νήσων, περί  τής υπό τού Προέδρου παρακώλυσης λειτουργίας τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά. ΕΔΩ
* 01.04.2011:    
Πρώτη Παρέμβαση τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος- Ιονίων Νήσων, καί  κλήση τού Προέδρου νά απαντήσει γιά τήν άρνησήν του, νά καλέσει τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμά σέ Συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος στήν απάντησήν του ψεύδεται: Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθή( κατόπιν δικών μου πιέσεων ) δύο συναντήσεις ( καί όχι συνεδριάσεις ) τού Κοινοτικού Συμβουλίου:  μία τόν Ιανουάριον ( 22/ 1/ 2011) καί μία τόν Απρίλιον ( 2/4/2011), καί όχι τόν Φεβρουάριον καί τόν Απρίλιον, όπως ισχυρίζρεται ο Πρόεδρος. Βλέπε: ΕΔΩ
* 08.04.2011:      
Η  δεύτερη ( άκαρπη)  συνάντηση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά- Αίτημα πρός τόν Δήμον γιά διάθεση Υπαλλήλου πρός Γραμματειακήν υποστήριξη τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά.  ΕΔΩ (τέλος σελ. 3, καί αρχή σελ. 4), καί ΕΔΩ 
* 28.04.2011:     
Δεύτερη αναφορά μου πρός τόν Γ.Γ. τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτ. Ελλάδος- Ιονίων Νήσων, περί  τής υπό τού Προέδρου παρακώλυσης λειτουργίας τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά, καί περί τής αδρανείας τού Δημάρχου νά ορίσει Υπάλληλον τού Δήμου, γιά τήν Γραμματειακήν υποστήριξη τού Κοινοτικού Συμβουλίου.  Τό Έγγραφον ΕΔΩ
Επίσης, Έγγραφόν μου πρός τόν Δήμαρχον Ήλιδος, γιά νά ορίσει Υπάλληλον τού Δήμου, γιά τήν Γραμματειακήν υθοστήριξη τού Κοινοτικού Συμβουλίου, τό οποίον δέν έχει ακόμη συνεδριάσει. Τό Έγγραφον ΕΔΩ

* 03.05.2011:  
Δεύτερη παρέμβαση τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος- Ιονίων Νήσων, καί  κλήση τού Προέδρου νά απαντήσει γιά τήν άρνησήν του, νά καλέσει τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμά σέ Συνεδρίαση. Δέν γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τί απάντησε ο Πρόεδρος.  Τό Τμήμα Διοικητικού τού Ν. Ηλείας, τό οποίον διετάχθη υπό τού ΓΓ τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης νά εξετάσει τά υπ'  εμού καταγγελλόμενα,  δέν φαίνεται διατεθειμένο νά λύσει τό πρόβλημα.  Επιφυλασσόμεθα.  Βλέπε: ΕΔΩ
* 28.05.2011:  
  Αίτησή μας  γιά Συνεδρίαση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά
 Ο Πρόεδρος  τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά συνεχίζει νά αρνείται τήν σύγκληση τού Συμβουλίου σέ κανονική  Συνεδρίαση.  Τρίτον Έγγραφον τού Κοινοτικού Συμβούλου Καρδαμά, κ. Άγγελου  Λιβαθινού. ΕΔΩ 

* 05.06.2011:
    ΠΡΩΤΗ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  τού Κοινοτικού  Συμβουλίου Καρδαμά.
  -  ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ: ΕΔΩ
  -  ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  1/ 2011:  ΕΔΩ
  -  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  Περιλήψεων Αποφάσεων:  ΕΔΩ
  -  ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ  Εκάστη Απόφαση τής συνεδρίασης 1/ 2011:  ΕΔΩ
* 10.06.2011
  Τρίτη  Παρέμβαση τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος- Ιονίων Νήσων, καί  κλήση τού  Δημάρχου Ήλιδος,  νά απαντήσει γιά τήν  παράλειψήν του όπως ορίσει Υπάλληλον τού Δήμου, γιά Γραμματειακήν υποστήριξη τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά, συμφώνως πρός τόν Ν. 3852/ 2010.  Τί τμήμα τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης στόν Πύργο δέν φαίνεται νά " πολυκαίγεται"  γιά τήν αδιανόητη συμπεριφορά τού Δημάρχου,  που ασεβεί σέ διατάξεις καί νόμους καί, " αφ'  υψηλού"  αυτός (!), επιμένει νά χλευάζει τίς Κοινότητες.   Βλέπε τό Έγγραφον : ΕΔΩ
        
       Νομίζω, ότι είναι αρκετά τά παραθέματα, γιά νά εξαγάγει κάποιος τά δραματικά συμπεράσματά του, γιά τό παρόν καί τό  μέλλον τών μικρών κοινωνιών.
 Ωστόσον, εάν κάποιος επιθυμεί καί άλλα στοιχεία από αυτήν τήν θλιβερήν υπόθεση, μπορεί νά ανατρέξει ΕΔΩ
                
   Όποιος, λοιπόν, είχε τήν υπομονήν νά μελετήσει όλο αυτό τό θλιβερό Ιστορικό, θά κατενόησε, γιατί οι Κοινότητες, τά χωριά μας,  σήμερα πνέουν τά λοίσθια.
    Η κύρια αιτία, βεβαίως, είναι τό "ξεδόντιασμα", που επέφερε στίς Κοινότητες η  φασίζουσα "εκσυγχρονιστική" λαίλαπα, που εταλάνισε καί ταλανίζει τόν τόπον μας από τά μέσα τής δεκαετίας τού 1990.  Η πολιτική τών πλέον ακραίων αντανακλαστικών τής νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητος, η οποία όχι μόνον δέν νοιάζεται γιά τίς τοπικές κοινωνίες, ως κύτταρα ανθρώπινης δημιουργίας καί πολιτισμού, αλλά τίς θεωρεί κι όλας σοβαρό εμπόδιο στήν επιδίωξήν της νά μετασχηματίσει τούς Δήμους σέ Γραφεία τών εργολάβων καί τών κρατικοδίαιτων λυμεώνων τού δημοσίου πλούτου, δηλαδή παραρτήματα τού πλέον αδίστακτου κομματιού τής καπιταλιστικής βαρβαρότητος.
  Ἄν, όμως, η κύρια αιτία γιά τήν θλιβερή κατάντια τών κοινοτήτων τής χώρας μας κατά τά τελευταία 15 χρόνια είναι η κεντρική πολιτική , τούτο δέν σημαίνει ότι τά πρόσωπα, τά οποία καλούνται καί "εκλέγονται" γιά νά εφαρμόσουν αυτήν τήν πολιτικήν, δηλαδή οι "Δήμαρχοι" καί οι καλφάδες τους, είναι άμοιροι ευθυνών, διότι τάχα "έτσι λέει ο νόμος". 
Τό αντίθετο μάλιστα.   Γιατί, ακόμη καί κάποια ψήγματα  ψευτο-"αρμοδιοτήτων", που ο νόμος αφήνει στίς Κοινότητες, αυτά αποτελούν εμπόδια γιά τούς "Δημάρχους τής αρπαχτής", οι οποίοι τά κονιορτοποιούν μέ τίς τακτικές τους καί μέ τήν βοήθεια εκείνων, που, υποτίθεται ότι, έχουν εκλεγή από τίς τοπικές κοινωνίες γιά τήν υπεράσπιση τών συμφερόντων τών κοινοτήτων, δηλαδή μέ τήν βοήθεια τών. κολαούζων τους, προέδρων κοινοτήτων καί κοινοτικών συμβούλων.
   Άν, επί παραδείγματι, έχουμε τήν υπομονή νά ερευνήσουμε, σέ πόσες κοινότητες τών διαφόρων Δήμων τής Ηλείας  συνεδριάζουν τά κοινοτικά συμβούλια "τουλάχιστον μία φορά τόν μήνα", όπως προβλέπουν οι διατάξεις τών νόμων, θά περιέλθουμε σέ κατάθλιψη!  Είναι ζήτημα, άν θά βρούμε δύο ή τρείς από τίς εκατοντάδες κοινότητες τού νομού Ηλείας, νά συνεδριάζουν τά συμβούλιά τους καί νά προωθούν απαιτητικά τά αιτήματα τών τοπικών κοινωνιών.
  Αλλά καί σ' αυτές  τίς κοινότητες, στίς ελάχιστες, στίς οποίες,  μέ τήν επιμονή, τό σθένος καί τήν ανιδιοτέλεια κάποιων συνανθρώπων μας, φαίνεται νά υπάρχει μία κινητικότητα, εκεί ο "δυνάστης Δήμαρχος" δείχνει νά ενοχλείται σφόδρα, διότι οι "ενοχλητικοί" αυτοί κοινοτάρχες ή κοινοτικοί  σύμβουλοι "τού βάζουν εμπόδια στό έργο του"!
 Ποιό έργο του, δηλαδή; Μά, τό έργο τού "αντιπροσώπου" τών λυμεώνων εργολάβων τής αρπαχτής, από τούς οποίους δέν θά μείνουν "παραπονεμένοι" καί οι "εκλεκτοί τού λαού"  Δήμαρχοι!
     
 Σκέφτομαι, πολλές φορές, πόσο δίκιο είχε πρίν από 100 χρόνια ο Ελ. Βενιζέλος, όταν κατεκεραύνωνε  αυτήν τήν τεράστια καί κακοφορμισμένη πληγή τής Ελληνικής κοινωνίας, τούς "Δημάρχους" καί τούς κολαούζους τους τού Οθωνικού συστήματος "αυτοδιοίκησης"( ίδιου ακριβώς μέ τό παρόν καί μέ τό προηγούμενο τής περιόδου 1998-2010):
“… σύστημα  δημοτικόν , στηριζόμενον επί τού δήμου, ο οποίος  απετελέσθη  από  τμήμα τής  χώρας, αυθαιρέτως χαραχθέν επί τού γεωγραφικού χάρτου και ο οποίος δια τούτον εστερημένος  οργανικής ζωής, κοινωνικής προόδου, από σχολείου διαπαιδαγωγήσεως τού λαού  δια την χρήσιν τών ελευθέρων θεσμών, ( εξελίχθη εις) όργανον καταδυναστεύσεως εις χείρας τών φατριών…"

Θά ειπή κάποιος, λοιπόν, δέν αξίζει νά αγωνίζεσαι γιά τίς κοινότητες, τά χωριά είναι μία χαμένη υπόθεση, δέν υπάρχει ελπίδα!
    Πιστεύω, ότι, κοινωνικώς, χαμένες υποθέσεις  πλέον είναι οι πόλεις. Αυτές, τό αδίστακτο καί αδηφάγο κεφάλαιο, μέ τήν βοήθεια  τής νεοταξίτικης νεοδεξιάς ( είτε  μέ σοσιαλδημοκρατική μάσκα είτε όχι)  καί τών "νταβάδων" τους στούς Δήμους, τίς έχουν στήν κυριολεξία αχρηστεύσει ως κοινωνικά σώματα.
Τίς έχουν μετατρέψει σέ απλά  "πληθυσμιακά αμαλγάματα". Σέ απλά αθροίσματα ατόμων, χωρίς κοινωνικές αναφορές, χωρίς ήθη καί έθιμα, χωρίς κουλτούρα, χωρίς έγνοια γιά τόν συνάνθρωπον, γιά  τόν συμπατριώτην τους. 
  Ο χῶρος, όπου εξακολουθεί ακόμη νά υπάρχει ένα αμυδρό φώς ελπίδας καί ανθρωπιάς, ακόμη καί μετά από τήν τριαντάχρονη κοινωνική σαλαμοποίηση καί τόν ανασκολοπισμό οραμάτων, αξιών καί συνειδήσεων, που επέφερε τό φασίζον καθεστώς τής   εθνικοσοσιαλιστικής "αλλαγής", είναι οι μικρές κοινωνίες, είναι τά χωριά μας.
Άν σήμερα υπάρχει κάποια ελπίδα γιά ένα καλλίτερο αύριο, αυτήν τήν ελπίδα θά τήν συναντήσουμε ή τουλάχιστον  μπορούμε νά τήν καλλιεργήσουμε μόνον στά χωριά μας. Εκεί αξίζει νά αγωνισθή κανείς, έστω καί άν, μέ τά μάτια τών "προοδευτικών" τής αρπαχτής, τής ρεμούλας, καί τής βορβορώδους διαπλοκής, φαντάζει μία ουτοπία.

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Γιά τό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινότητος Καρδαμά 2011-14

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ 
γιά  τούς Δημότες καί Κατοίκους Καρδαμά
( Συνταχθέν υπό τού Κοινοτικού Συμβούλου Καρδαμά, κ. Άγγελου Λιβαθηνού)

Ἐρωτηματολόγιον καταγραφῆς τῶν προβλημάτων τῆς Κοινότητας Καρδαμᾶ,
διατύπωσης  ΑΠΟΨΕΩΝ καί  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ὑπό τῶν Καρδαμαίων
γιά τό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Καρδαμᾶ 2011-14,
( στά πλαίσια τοῦ ἀντιστοίχου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τοῦ Δήμου Ἤλιδος)


 Ἐντός τοῦ Σεπτεμβρίου 2011, θά συζητηθῆ καί θά ψηφισθῆ στό Δημοτικό Συμβούλιο τό  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2011-14 τοῦ Δήμου Ἤλιδος , τό ὁποῖον πρέπει νά  περιλαμβάνει καί   ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ γιά τήν κοινότητα Καρδαμᾶ κατά τήν τριετία 2011-14.
Τουλάχιστον ἕνα μήνα ενωρίτερα ἀπό τήν συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου( δηλαδή ἐντός τοῦ Αὐγούστου 2011), τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμᾶ πρέπει νά ἀποφασίσει καί νά εἰσηγηθῆ πρός τόν Δῆμο τά ΕΡΓΑ  καί τίς ΔΡΑΣΕΙΣ, πού κρίνει ἀναγκαῖο νά πραγματοποιηθοῦν στόν Καρδαμᾶ στά τρία ἑπόμενα χρόνια μέχρι τό 2014.

  Ὑλοποιών τήν προεκλογικήν ΔΕΣΜΕΥΣΗΝ μου ἔναντι τῶν  Καρδαμαίων, νά ζητῶ τήν γνώμην τους , πρίν καταθέσω προτάσεις  στό Κοινοτικό Συμβούλιο γιά ΛΙΑΝ ΣΟΒΑΡΑ  ζητήματα, πού ἀφοροῦν στό χωριό μας, κρίνω χρήσιμο ἀλλά καί ἀναγκαῖο, νά ἀπευθυνθῶ πρός ὅλους τούς  συμπολίτες, γιά νά ἀνοίξουμε μία ἀπαραίτητη καί χρήσιμη συζήτηση γιά τήν πρόοδον τοῦ Καρδαμᾶ.
Κρίνω, δηλαδή, χρήσιμο καί ἀναγκαῖο, νά   ζητήσω τήν ΓΝΩΜΗ τῶν συμπολιτῶν μας  καί τήν συμμετοχήν τους  στήν διαμόρφωση τῶν τελικῶν  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, πού θά καταθέσω στό Κοινοτικό Συμβούλιο Καρδαμᾶ,  γιά τά ΕΡΓΑ, τίς ΔΡΑΣΕΙΣ  καί τίς ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, πού ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος μας, γιά νά βγεῖ ἀπό τήν ΜΙΖΕΡΙΑ  καί τήν ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ, στίς ὁποῖες τόν ἔχουν καταδικάσει αὐτοί, πού διαχειρίσθηκαν τά κοινοτικά πράγματυα στό χωριό μας, κατά τά τελευταῖα 30 χρόνια.

 Ἀγαπητέ συμπολίτη Καρδαμαῖε

Σέ καλοῦμε νά συμπληρώσεις τό παρόν ἐρωτηματολόγιον, βοηθώντας, μέ αὐτόν τόν τρόπον,  στήν ἀντικειμενική καί τεκμηριωμένη διαμόρφωση τῶν προτάσεων ἐκείνων, πού θά δώσουν ὤθηση στήν βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης  τῶν συμπολιτῶν μας στήν κοινότητά μας, καί στήν πρόοδον τοῦ τόπου μας.
Πρίν νά συμπληρώσεις τό Ερωτηματολόγιον αὐτό, μελέτησε καλά τίς ἐρωτήσεις, ὥστε οἱ ἀπαντήσεις, πού θά καταχωρίσεις, νά ἀποτυπώνουν  πιστά τίς σκέψεις καί τίς προτάσεις σου.

ΤΟ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΝ, ἐφ’ ὅσον τό ἐπιθυμεῖ ὁ ἐρωτώμενος.
ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,   ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΣΩΝ  θά ἀπαντήσουν σ’ αὐτό.
Παρακαλῶ γιά τήν συμπλήρωση καί ἀποστολή τοῦ Ερωτηματολογίου αὐτοῦ μέχρι 26 Αὐγούστου 2011.

Τό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ   ΕΔΩ  ( σέ DOC), καί ΕΔΩ  ( σέ PDF)

Μπορείτε νά τό επιλέξετε καί στό άνω μέρος τής  αριστερής στήλης.
------------------------------------------------------
Ευχαριστούμε γιά τήν συνεργασία
 ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ
Κοινοτικός Σύμβουλος ΚΑΡΔΑΜΑ

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Αποκατάσταση βλάβης καί επάνοδος

Η βλάβη, τήν οποίαν είχαμε αναγγείλει στήν προηγουμένην ανάρτησήν μας, διορθώθηκε, χωρίς τήν δικήν μας παρέμβαση. Ίσως κάποιο κεντρικό πρόβλημα τού Blogger εδημιούργησε τήν αναστάτωσην αυτήν.
Επανερχόμεθα, λοιπόν, στά καθ' ημάς καί συνεχίζουμε μέ τίς αναρτήσεις μας, όπως καί παλαιότερα.
Η αναγγελθείσα νέα διεύθυνση τού Ιστολογίου "Πρωτοβουλία  Καρδαμά" ακυρώνεται.
Ο Διαχειριστής

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Ανακατεύθυνση λόγω Προβλημάτων!

  Προβλήματα τεχνικής φύσεως μάς υποχρεώνουν από σήμερα νά "μετακομίσουμε"!
Τό νέο σύστημα επεξεργασίας αναρτήσεων τού Blogger, στήν δικήν μας περίπτωση τουλάχιστον, εδημιούργησε ανυπέρβλητα πρός στιγμήν προβλήματα στήν σύνταξη τών αναρτήσεων καί στήν επεξεργασία "στατικών" σελίδων.
  Κατόπιν αυτού, εδημιουργήσαμε νέο Ιστολόγιο, μέ τό ίδιο όνομα, αλλά μέ διαφορετική Ηλεκτρονική διεύθυνση:  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΚΑΡΔΑΜΑ, μέ διεύθυνση: http://alissios.blogspot.com/
  Σταδιακώς, θά μεταφορτώνουμε όλες τίς αναρτήσεις από τό παρόν Ιστολόγιο στό νέο, ώστε τό νέο νά είναι τό ίδιο ακριβώς μέ τό παρόν.
Νέες αναρτήσεις θά γίνονται μόνον στό νέο Ιστολόγιο      http://alissios.blogspot.com/
Τό παρόν Ιστολόγιο θά παραμείνει γιά όσο διάστημα χρειάζεται, ώστε νά ενημερώνονται οι επισκέπτες γι' αυτήν τήν αλλαγή, καί νά κατευθύνονται, μέ ένα "κλίκ" στό νέο Ιστολόγιο.

ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  λοιπόν, πρός τήν νέα διεύθυνση τού Ιστολογίου:   http://alissios.blogspot.com/

( Όπως βλέπετε, ούτε τά στοιχειώδη πλήκτρα γιά τήν επεξεργασία τού κειμένου δέν μπορώ νά χρησιμοποιήσω, λόγω τής ζημιάς, που έχει γίνει!)

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Ανένδοτος αγώνας κατά τής χούντας Παπανδρέου!

Από τήν Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011, οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πλέον, ότι η χώρα μας κυβερνάται από μία αδίστακτη πολιτική-οικονομική χούντα! 
    Οι δωσίλογοι καί οι μειοδότες, ψηφίζοντας τό επαίσχυντο κείμενο, μέ τό ψευδώνυμο "Μεσοπρόθεσμο",  έδωσαν  τήν χαριστική βολή στήν χώρα μας, καί υπέγραψαν τό ξεπούλημα τών ιερών καί τών οσίων τού λαού μας, που δέν τόλμησαν νά αγγίξουν ούτε  οι προπάτορές τους δωσίλογοι,  Ράλληδες, Μπουραντάδες, "Παπατζήδες" καί Τσολάκογλου!

Τό μίσος καί η απέχθεια τού δωσίλογου ΓΑΠ  απέναντι στήν Ελλάδα καί στούς Έλληνες εκδηλώθηκε σήμερα μέ τόν πλέον αποκρουστικόν τρόπο:
*στόν "οίκο τής δημοκρατίας" οι σύγχρονοι Μπουραντάδες έθαψαν τό μέλλον τών επομένων γενεών τών Ελλήνων, καί
*στούς δρόμους τής Αθήνας τά "τάγματα ασφαλείας" τών συγχρόνων Ράλληδων καί τών "παπατζήδων τού 1944" αιματοκύλησαν  τόν Ελληνικόν Λαό!

Άναυδος ο Ελληνικός λαός παρακολουθεί τά παραληρήματα τού εγγονού τού δικτάτορα Πάγκαλου, που απείλησε τούς Έλληνες μέ τά τάνκς(!), τίς πολιτικές ασυναρτησίες καί τά νοητικά καί γλωσσικά σαρδάμ τού «μεγάλου ποδηλάτη», καί τήν δικτατορικήν αυθάδεια στελεχών τής παπανδρεϊκής χούντας, μέ προεξάρχοντες «υπουργούς» τής συμφοράς τού τόπου μας καί τού λαού μας!

Καί εν μέσω απίστευτων εκβιασμών καί απειλών κατά βο(υ)λευτών τής «κυβερνηρικής» παράταξης, εναντίον ολόκληρου τού «κοινοβουλίου», καί κατά τού Ελληνικού Λαού, εν μέσω ανοικτών επεμβάσεων στά εσωτερικά τής χώρας μας από τίς ύαινες τής αντιδραστικής ευρώπης, επεμβάσεων τίς οποίες επιζητούν, καλοδέχονται καί θωπεύουν, ως άλλοι «μηδίσαντες», οι σύγχρονοι «τσολάκογλου», η παπανδρεϊκή χούντα έχει μετατρέψει τήν πλειοψηφία τής Βουλής σέ κατοχική επιτροπή, που μπροστά της ωχριά η Συμβουλευτική τού Παπαδόπουλου!

Είναι νομοτέλεια, πως η χούντα Παπανδρέου, απομονωμένη όπως είναι από τόν λαό μας, θά γίνεται μέρα μέ τήν ημέρα ακόμη πιό επικίνδυνη καί αδίστακτη. Καί θά εκδηλώνει μέ αυξανόμενη μοχθηρία τήν εχθρότητά της σέ κάθε τι τό Εθνικό, τό Πατριωτικό καί τό Ελληνικό!
Τό επόμενο βήμα «προόδου» γι’ αυτήν θά είναι νά οργανώσει, μέ ομάδες "κρούσης" τούς αμετανόητους καί απαίσιους "πρασινοχίτωνες", τά σύγχρονα "ΤΕΑ" σέ κάθε γωνιά τής πατρίδος μας! Γιά νά λυγίσει οριστικά ο λαός μας!

Οι δυνάμεις τού παπανδρεϊκού καθεστώτος, όμως, μέσα στούς σπασμούς τής κατάρρευσής τους, έδειξαν τό πραγματικό, απαίσιο, «χιτλερικό» πρόσωπό τους, και οι ίδιες, χωρίς νά τό επιδιώκουν συνειδητά, «διδάσκουν» πλέον τόν εξεγερμένο λαό, ότι, από σήμερα, υποχρέωση τού κάθε Έλληνα είναι νά οργανωθή αποφασιστικά, γιά νά ανατρέψει τήν χούντα τού νέου Κουΐσλιγκ, Παπανδρέου!
Καί νά οδηγήσει στήν Δικαιοσύνη καί στό εδώλιο τού κατηγορουμένου  επί εσχάτη προδοσία όλους όσοι συμμετέχουνν στήν πώληση τής πατρίδας μας-τής Ελλάδας, στόν εξανδραποδισμόν, καί στήν υποδούλωση τού Ελληνικού Λαού.

Είναι βέβαιον, ότι η χούντα Παπανδρέου θά γνωρίσει τήν τραγικότητα τής μοίρας, που η ίδια εσχεδίασε καί επεφύλαξε γιά τήν Ελλάδα, που τόσο πολύ μισεί ο επίγονος τής Παπανδρεϊκής μειοδοσίας!  
 Κανένα έλεος γιά τούς πωλητές τής πατρίδας μας καί γιά τούς ολετήρες τού λαού μας!
ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ τού Παπανδρέου,  ΤΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ!

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Η κατάντια τής "Τοπικής Αυτοδιοίκησης" καί η σύνθλιψη τών Τοπικών Κοινωνιών

Έχουμε αναφερθή καί παλαιότερα σέ άρθρα μας ( εδώ  καί εδώ), γιά τήν καταστροφική πορεία τών τοπικών Κοινωνιών, εξ αφορμής τής σχεδιασθείσης  καί εφαρμοσθείσης βιαίας κατάργησης τών Κοινοτήτων, μέ τήν εφαρμογή τού ψευδωνύμου νόμου  μέ τό όνομα "Καποδίστριας".
 Η πρόσφατη εφαρμογή τού νέου νόμου  διοικητικής διαίρεσης τής χώρας, μέ τό άλλο "βαρύγδουπο" όνομα "Καλλικράτης", ολοκληρώνει τό "έργο" τής προηγούμενης Νομοθεσίας, καί η κυριολεκτική ισοπέδωση  καί συντριβή τών τοπικών κοινωνιών  είναι πλέον, στό όνομα τής  νεοταξικής "ανάπτυξης",  πρό τών πυλών.
Καί, ενώ ο συντάκτης τού Νόμου 3852/2010 ( "Καλλικράτης") διατυμπάνιζε τήν "νέα Αρχιτεκτονική" τών "Τοπικών Αυτοδιοικήσεων", καί,  γιά νά διακαιολογήσει τόν ισχυρισμόν του, επεκαλείτο τό όνομα τού περιφήμου Αρχιτέκτονος τής Αρχαίας Αθήνας καί τού Παρθενώνα (!),  η οδυνηρή πραγματικότητα γιά τίς τοπικές κοινωνίες, αποδεικνύεται ότι, διαψεύδει τόν συντάκτη καί "ανάδοχο" τού νέου νόμου, καθ' ότι  διαφαίνεται, ότι τό νέο πόνημα τής δωσιλογικής "κυβέρνησης" τού ΓΑΠ  παραπέμπει μάλλον στόν δωσίλογο καί προδότη  στρατηγό  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ τής Αχαϊκής Συμπολιτείας

 Τά όσα απίστευτα συμβαίνουν  στούς μικρούς Οργανισμούς τής λεγομένης "Τοπικής Αυτοδιοίκησης", τούς Δήμους καί τίς Κοινότητες, είναι αδύνατον νά τά φαντασθή κάποιος, εάν δέν τά βιώσει ο ίδιος "από μέσα":
Διάλυση τών Κοινοτήτων, Απαξίωση κάθε  δικαιώματος τών Τοπικών Κοινωνιών, Αντιδημοκρατικές καί χουντικής νοοτροπίας  συμπεριφορές, Δικτατορική Λειτουργία τών "αρχόντων", Χλευασμός τών αναγκών καί τών δικαιωμάτων τών απλών ανθρώπων τού χωριού  από τούς  μεγαλοσχήμονες "ταλιμπάν" τής δήθεν "αυτοδιοίκησης".  Όλα αυτά στό όνομα τής "ανάπτυξης" καί τής νεοταξικής απαίτησης γιά τήν συντριβή κάθε πολιτισμικού-ιστορικού-πολιτικού-Εθνικού χαρακτηριστικού,  που κρατάει ακόμη ζωντανή τήν Ελληνικήν Επαρχία.

Μία μικρογραφία καί ένα μικρό δείγμα αυτής τής  κατάντιας καί τής αθλιότητος,  εις τήν οποίαν οδηγούν τίς τοπικές κοινωνίες  οι δωσίλογοι καί οι νενέκοι, που κυβερνούν τόν τόπο, μπορεί κανείς νά αναγνωρίσει, διαβάζοντας μέ υπομονή τήν "τρίμηνη  έκθεση" ενός ανθρώπου, τού Άγγελου  Λιβαθινού, που απεφάσισε νά ασχοληθή μέ τά κοινά τού τόπου του,  καί είναι σήμερα Κοινοτικός Σύμβουλος στό χωριό Καρδαμάς Ηλείας ( 1200 κατοίκων, σύμφωνα μέ τήν Γεν, Απογραφή τού 2001).
Διαβάστε τήν συνέχεια ΕΔΩ

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

1983: Ο προφητικός λόγος τού Χάρρυ Κλύνν !

Η πολιτική σάτιρα  δέν προσφέρει  μόνον γέλιο καί ευθυμία στό κοινό,  τό οποίον  αρέσκεται νά διακωμωδεί καί νά λοιδορεί τά πολιτικώς κακώς κείμενα καί τούς σαλταδόρους τής πολιτικής, που καραδοκούν γιά νά "σκαρφαλώσουν" παντοιοτρόπως στό σβέρκο τού λαού.
Όταν είναι οξυδερκής,  όταν εμβαθύνει στά πολιτικά καί κοινωνικά τεκταινόμενα, καί όταν είναι ικανή νά περάσει από τήν ανάλυση τών κοινωνικών παραστάσεων στήν σύνθεση καί στό πολιτικό-κοινωνικό συμπέρασμα,  μπορεί νά εξελιχθή σέ διδακτικό  καί διαπαιδαγωγητικό εργαλείο γιά τόν λαό!
Πολλά τά παραδείγματα ταλαντούχων σατιρικών ποιητών καί στιχοπλόκων  στό διάβα τών αιώνων, από τήν εποχή τής Αρχαίας Αθήνας ( Αριστοφάνης) μέχρι καί σήμερα.

Ο Χάρρυ Κλύνν, αυτός ο μεγάλος, ταλαντούχος  καί οξυδερκής κωμικός τής χώρας μας, έχει κατ' επανάληψη διατυπώσει εύστοχες σκέψεις, μέσα στήν ροή τών σατιρικών γυμνασμάτων του, καί τιμά μέ τό έργο του τήν χώρα μας.   
Έχει, λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον σήμερα  νά ξαναδιαβάσουμε μία πολύ παλαιά ρήση του.
Μία ρήση, που, όταν τήν διατύπωνε τότε, μπορεί νά προκαλούσε τόν ακράτητον γέλωτα στό μεγαλύτερο τμήμα τού  κοινού του ( αλλά  λιγώτερους νά παρακινούσε τότε σέ βαθύτερες σκέψεις),  όμως, σήμερα, ξαναδιαβάζοντάς την, αναδύεται μπροστά μας ένα περιεχόμενο τόσον αληθές καί προφητικό, ώστε νά προκαλεί στόν καθ' ένα μας ανάμεικτα συναισθήματα αγανάκτησης καί θλίψης. 

Αγανάκτησης, γιατί, μέ αυτήν  τήν  ρήση του, ο Χάρρυ Κλύνν  εκραύγαζε από τότε σχεδόν μόνος του ( εις ώτα μή ακουόντων) γιά τήν  μεγαλύτερη πολιτική απάτη, που διεπράχθη εις βάρος τού Ελληνικού λαού καί τού τόπου από έναν τυχοδιώκτη πολιτικό τής δεκαετίας τού 1980! 

Καί θλίψης, γιατί οι συμπολίτες μας, που  είχαν ( όπως καί ο Χάρρυ Κλύνν) αντιληφθή από τότε τήν μεγάλη καταστροφή, είς τήν οποίαν οδηγούσε τόν τόπον αυτός ο πολιτικός ολετήρας τής χώρας μας, δέν  αρκούσαν αριθμητικώς γιά νά υπερκεράσουν όλους εκείνους, οι οποίοι,  ενώ οι ίδιοι αυτοπαγιδεύθηκαν τόσο εύκολα απ' αυτόν τόν πολιτικό  απατεώνα καί λαοπλάνο, συμπαρέσυραν ( κατ'επανάληψη) σ' αυτήν τήν απίστευτη φενάκη  καί ολόκληρη τήν χώρα μας καί τόν λαόν της.

Τά αποτελέσματα αυτού τού ελληνικού δράματος, που ξεκίνησε τό 1981,  τά βιώνουμε σήμερα όλοι μας, μέ τόν πλέον δραματικό καί οδυνηρό τρόπο! 
.................................................................................................................
Πρίν από 28  χρόνια!  

ΜΠΟΥΑΤ  "Διαγώνιος" στήν Πλάκα,  αρχές τού 1983!
Παράσταση τού  Χάρρυ Κλύνν,  μέ τίτλο:  "Αλλαγή  καί  πάσης  Ελλάδος" ( απομαγνητοφώνηση)

Χάρρυ Κλύνν:
«Εδώ καί δύο χρόνια έχει αρχίσει τό μεγάλο κακό,
που θά μετατρέψει σιγά-σιγά τούς Έλληνες
σέ λαό πιθήκων,
σέ λαό ψηφοφόρων, δημοσίων υπαλλήλων, καταναλωτών, κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών, κομπιναδόρων καί συνδικαλισταράδων.

Σέ είκοσι-τριάντα χρόνια από σήμερα,  Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί νά μήν υπάρχει.
Θά υπάρχει όμως
μία Ελλάδα πτωχευμένη
κι ένας λαός στά όρια τής οικονομικής καί τής ηθικής εξαθλίωσης.»

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΚΡΕΜΑΛΑ ΣΤΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΨΟΦΙΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ…

τού  Χάρρυ Κλυνν 
Σερβάς Ντερούζ (ΤΡΟΪΚΑ):
«H Ελλάδα θα πρέπει να αντλήσει έσοδα 50 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων έως το 2015» !

Η κυβέρνηση έσπευσε να αντιδράσει και να χαρακτηρίσει «απαράδεκτη» τη συμπεριφορά των εκπροσώπων της τρόικας...

Ωστόσο, την ίδια στιγμή που οι εκπρόσωποι της τρόικας προκαλούσαν πανικό και αντιδράσεις στην κυβέρνηση με το «ξεπούλημα» της δημόσιας περιουσίας που πρότειναν, το υπουργείο Οικονομικών, με ανακοίνωσή  του έδινε στη δημοσιότητα το «επικαιροποιήμενο μνημόνιο», όπως αυτό προέκυψε από τις συζητήσεις και τη συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου λοιπόν αναφέρεται ότι στο «επικαιροποιήμενο μνημόνιο»...  προβλέπονται έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις ύψους 50 δις ευρώ την περίοδο 2011- 2015, εκ των οποίων τα 15 δισ. ευρώ έως το 2012.
Επιπλέον από τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, επισημαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δις.

Τελικά μπορεί να θεωρείτε εμάς, αλλά εσείς είστε οι ΜΑΛΑΚΕΣ !!!  Τα σκουλήκια, οι «ξεπουλητάδες», οι εθνοπροδότες, οι Νενέκοι, οι Εφιάλτες, τα «τσόκαρα» της πολιτικής…

Ακούστε κι εσείς κότες 156άρηδες του «ναι σε όλα».  
Τα ίδια σκατά είστε κι εσείς, ίδιοι κι όμοιοι με τον αρχιηλίθιο υπάλληλο του αιματοβαμμένου διεθνούς κεφαλαίου…

Ρε τσογλάνια του κερατά, ξεπουλάτε την Πατρίδα μας γιατί έτσι σας γουστάρει;

Ρε βρομερά πολιτικά ψοφίμια, στην Ευρώπη στήνουν δημοψηφίσματα για τα «τζαμιά» και τις «μπούρκες» κι εσείς «στη ζούλα» πάτε να ξεπουλήσετε την Ελλάδα; Τα ποτάμια του αίματος που έχυσαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας;

ΚΡΕΜΑΛΑ  ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ  ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ…
ΚΑΙ  ΕΙΘΕ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΡΓΗΣΕΙ  ΕΚΕΙΝΗ  Η  ΩΡΑ…
-----------------
Πηγή
 

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Η πρώτη συνάντηση τών Κοινοτικών Συμβούλων Καρδαμά


 Μετά από επίμονες προσπάθειες δύο ολοκλήρων εβδομάδων, η άρνηση τού Προέδρου τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά, νά συγκαλέσει συνεδρίαση αυτού, εκάμφθη τελικώς, καί η πρώτη συνάντηση τού έτους ( έστω καί "άτυπα") επραγματοποιήθη.

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Γιά τίς Συνεδριάσεις τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά

Μέ τήν έναρξη τής νέας Δημοτικής ( καί Κοινοτικής) Περιόδου 2011-2014, καί επειδή ο Πρόεδρος τής Κοινότητος Καρδαμά αρνείται μέχρι στιγμής τήν σύγκληση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά  στήν πρώτην του Συνεδρίαση, ο Κοινοτικός Σύμβουλος Καρδαμά, κ. Άγγελος  Λιβαθινός,  εζήτησε εγγράφως τήν σύγκληση τού Κοινοτικού Συμβουλίου, κοινοποιήσας τό σχετικόν έγγραφον καί στόν Ελεγκτήν Νομιμότητος τής Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων.
----------------------------

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Μυκηναϊκές Αρχαιότητες τής "Τριανταφυλλιάς": τό ΚΑΣ μεθοδεύει τήν απαξίωσήν τους καί τήν "βοθροποίηση" τής αρχαιολογικής περιοχής!

Έντονη αντίδραση τών κοινωνικών Οργανώσεων
καί τού Λαού τού Καρδαμά!
......................................
Ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο, τό οποίον  υποτίθεται, ότι υφίσταται, προκειμένου νά υπερασπίζεται τόν Πολιτισμόν καί τήν Ιστορία τού τόπου μας, αποδέχεται νά παίξει τόν ρόλο τού "επιστημονικού  τσαρλατάνου", προκειμένου νά προωθηθούν πολιτικές καί ιδιοτελείς σκοπιμότητες, τής  " Κυβέρνησης"  τών  δωσιλόγων καί τών εκπροσώπων τού σκληρού πυρήνα τού κομπραδόρικου κεφαλαίου στήν χώρα μας! 
 Τό Κεντρικό  Αρχαιολογικό Συμβούλιο ( ΚΑΣ), στήν συνεδρίασήν του, τής Τρίτης, 21.12.2010,  απώλεσε καί τά τελευταία  ψήγματα επιστημονικής αξιοπρέπειας καί " έσκυψε"  στίς " απαιτήσεις"  τών " κυβερνητικών"  ανδρεικέλων!  Απαξίωσε, μέχρι σημείου προσβολής, τήν παρουσία εκπροσώπων κοινωνικών οργανώσεων στήν ανωτέρω συνεδρίαση καί επέτρεψε στόν πολιτικόν τους προϊστάμενο, τήν κ. Μενδώνη, νά συμπεριφερθή στήν αντιπροσωπεία τεσσάρων Συλλόγων ( Κίνηση Πολιτών Αμαλιάδος, Μορφωτικός Σύλλογος Καρδαμά " Κωστής Παλαμάς", Πολιτιστικός Σύλοογος  Φραγκαβίλλας,  Εμπορικός Σύλλογος Αμαλιάδος) μέ τρόπον όχι μόνον ανάρμοστον, αλλά απροκαλύπτως σκαιότατον!  Λές καί είχε απέναντί της  προσωπικούς εχθρούς, καί όχι ανθρώπους, που αγωνίζονται ανιδιοτελώς, γιά τήν υγεία τών πολιτών καί γιά τήν υπεράσπιση τού Πολιτισμού καί τής Ελληνικής Ιστορίας τού τόπου μας!  Καί, κατ'  ουσίαν, τούς απαγόρευσε νά επιχειρηματολογήσουν καί νά υποβάλουν τίς ενστάσεις τους! 

Αυτή η απίστευτη συμπεριφορά τής κυρίας Μενδώνη καί η " μούγκα"  τών μελών τού ΚΑΣ μπροστά  στήν ασέλγεια τής κυρίας Γ. Γραμματέως τού Υπουργείου Πολιτισμού απέναντι τών  εκπροσώπων τής κοινωνίας μας, έδωσαν, ως φαίνεται,  τό " πράσινο φώς"  στόν Δήμαρχον Πύργου, κ. Παρασκευόπουλον, νά " ανακοινώνει", ότι  " σέ δύο- τρείς μήνες, θά πάω τά σκουπίδια τού Πύργου στήν Τριανταφυλλιά" ! 
Εζήλωσεν ο κύριος αυτός τήν δόξα τών " ράμπο"  καί τών " τραμπούκων"  τού Πύργου κατά τό 1993-94, όταν ελεηλάτησαν τήν περιοχήν τής τριανταφυλλιάς καί μέ τά μηχανήματά τους συνέτριψαν ένα μεγάλο μέρος τών αρχαίων μνημείων στήν περιοχήν αυτήν! 
 Μέχρι νά τελεσιδικήσει η υπόθεση αυτή, άς τολμήσει ο κύριος αυτός, νά υλοποιήσει τήν ασέβειάν του! Εδώ είμαστε καί θά τόν περιμένουμε! 

 Επειδή, όμως, επιμένουμε, ότι ο ανυπόκριτος καί απροκατάληπτος διάλογος  καί τά επιχειρήματα είναι εκείνα, τά οποία οδηγούν σέ λύσεις, που εξυπηρετούν από όλες τίς πλευρές τίς κοινωνίες, εμείς συνεχίζουμε νά αντιστεκόμαστε στήν ισοπέδωση, όπου επιχειρούν νά οδηγήσουν τόν τόπον μας  οι διάφοροι " ταλιμπάν"  τής δήθεν " αυτοδιοίκησης". 
 Οι κοινωνικές Οργανώσεις καί ο Λαός τού Καρδαμά δέν θά υποκύψουν σέ απειλές, αυθαιρεσίες, προσβολές, καί αλαζονείες, ούτε καί θά αποδεχθούν τήν μετατροπήν τού υδροφόρου ορίζοντα τού Καρδαμαίϊκου ποταμού σέ έναν απέραντο βόθρον όλης τής Ηλείας, αλλά καί θά υπερασπισθούν μέ κάθε μέσον  τήν Ελληνικήν Ιστορία καί τόν Ελληνικόν Πολιτισμόν τού τόπου μας, που ξεπροβάλλει εκθαμβωτικός στούς λόφους τής " Τριανταφυλλιάς" ! 
 Αυτό, άς τό κατανοήσουν καλά ο κύριος Δήμαρχος τού Πύργου ( που πήρε, όπως φαίνεται, τήν " σκυτάλη"  από τόν κ. Λυμπέρη), αλλά καί οι άλλοι συνακόλουθοί του!-  
.................................
Παραθέτουμε, τό τελευταίο έγγραφο- διαμαρτυρία  τών κοινωνικών Οργανώσεων  καί τού Λαού τού Καρδαμά πρός τόν Υπουργόν Πολιτισμού, στόν Πρωθυπουργόν, κ.λπ.
...................................