Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!----Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΣΑΜΑΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" ΒΕΝΙΖΕΛΟ καὶ ΚΟΥΒΕΛΗ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὸ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ 3ο "ΜΝΗΜΟΝΙΟ", στὸ ΚΤΗΝΩΔΕΣ "ΣΥΜΦΩΝΟ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Γιά τό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινότητος Καρδαμά 2011-14

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ 
γιά  τούς Δημότες καί Κατοίκους Καρδαμά
( Συνταχθέν υπό τού Κοινοτικού Συμβούλου Καρδαμά, κ. Άγγελου Λιβαθηνού)

Ἐρωτηματολόγιον καταγραφῆς τῶν προβλημάτων τῆς Κοινότητας Καρδαμᾶ,
διατύπωσης  ΑΠΟΨΕΩΝ καί  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ὑπό τῶν Καρδαμαίων
γιά τό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Καρδαμᾶ 2011-14,
( στά πλαίσια τοῦ ἀντιστοίχου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τοῦ Δήμου Ἤλιδος)


 Ἐντός τοῦ Σεπτεμβρίου 2011, θά συζητηθῆ καί θά ψηφισθῆ στό Δημοτικό Συμβούλιο τό  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2011-14 τοῦ Δήμου Ἤλιδος , τό ὁποῖον πρέπει νά  περιλαμβάνει καί   ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ γιά τήν κοινότητα Καρδαμᾶ κατά τήν τριετία 2011-14.
Τουλάχιστον ἕνα μήνα ενωρίτερα ἀπό τήν συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου( δηλαδή ἐντός τοῦ Αὐγούστου 2011), τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμᾶ πρέπει νά ἀποφασίσει καί νά εἰσηγηθῆ πρός τόν Δῆμο τά ΕΡΓΑ  καί τίς ΔΡΑΣΕΙΣ, πού κρίνει ἀναγκαῖο νά πραγματοποιηθοῦν στόν Καρδαμᾶ στά τρία ἑπόμενα χρόνια μέχρι τό 2014.

  Ὑλοποιών τήν προεκλογικήν ΔΕΣΜΕΥΣΗΝ μου ἔναντι τῶν  Καρδαμαίων, νά ζητῶ τήν γνώμην τους , πρίν καταθέσω προτάσεις  στό Κοινοτικό Συμβούλιο γιά ΛΙΑΝ ΣΟΒΑΡΑ  ζητήματα, πού ἀφοροῦν στό χωριό μας, κρίνω χρήσιμο ἀλλά καί ἀναγκαῖο, νά ἀπευθυνθῶ πρός ὅλους τούς  συμπολίτες, γιά νά ἀνοίξουμε μία ἀπαραίτητη καί χρήσιμη συζήτηση γιά τήν πρόοδον τοῦ Καρδαμᾶ.
Κρίνω, δηλαδή, χρήσιμο καί ἀναγκαῖο, νά   ζητήσω τήν ΓΝΩΜΗ τῶν συμπολιτῶν μας  καί τήν συμμετοχήν τους  στήν διαμόρφωση τῶν τελικῶν  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, πού θά καταθέσω στό Κοινοτικό Συμβούλιο Καρδαμᾶ,  γιά τά ΕΡΓΑ, τίς ΔΡΑΣΕΙΣ  καί τίς ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, πού ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος μας, γιά νά βγεῖ ἀπό τήν ΜΙΖΕΡΙΑ  καί τήν ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ, στίς ὁποῖες τόν ἔχουν καταδικάσει αὐτοί, πού διαχειρίσθηκαν τά κοινοτικά πράγματυα στό χωριό μας, κατά τά τελευταῖα 30 χρόνια.

 Ἀγαπητέ συμπολίτη Καρδαμαῖε

Σέ καλοῦμε νά συμπληρώσεις τό παρόν ἐρωτηματολόγιον, βοηθώντας, μέ αὐτόν τόν τρόπον,  στήν ἀντικειμενική καί τεκμηριωμένη διαμόρφωση τῶν προτάσεων ἐκείνων, πού θά δώσουν ὤθηση στήν βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης  τῶν συμπολιτῶν μας στήν κοινότητά μας, καί στήν πρόοδον τοῦ τόπου μας.
Πρίν νά συμπληρώσεις τό Ερωτηματολόγιον αὐτό, μελέτησε καλά τίς ἐρωτήσεις, ὥστε οἱ ἀπαντήσεις, πού θά καταχωρίσεις, νά ἀποτυπώνουν  πιστά τίς σκέψεις καί τίς προτάσεις σου.

ΤΟ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΝ, ἐφ’ ὅσον τό ἐπιθυμεῖ ὁ ἐρωτώμενος.
ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ,   ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΣΩΝ  θά ἀπαντήσουν σ’ αὐτό.
Παρακαλῶ γιά τήν συμπλήρωση καί ἀποστολή τοῦ Ερωτηματολογίου αὐτοῦ μέχρι 26 Αὐγούστου 2011.

Τό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ   ΕΔΩ  ( σέ DOC), καί ΕΔΩ  ( σέ PDF)

Μπορείτε νά τό επιλέξετε καί στό άνω μέρος τής  αριστερής στήλης.
------------------------------------------------------
Ευχαριστούμε γιά τήν συνεργασία
 ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ
Κοινοτικός Σύμβουλος ΚΑΡΔΑΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Γράφετε μέ Ελληνικούς χαρακτήρες! Όχι στά "βαρβαρικά" Greeklish!