Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!----Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΣΑΜΑΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" ΒΕΝΙΖΕΛΟ καὶ ΚΟΥΒΕΛΗ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὸ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ 3ο "ΜΝΗΜΟΝΙΟ", στὸ ΚΤΗΝΩΔΕΣ "ΣΥΜΦΩΝΟ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Μία Ἱστορία γιὰ τήν Πορτογαλία, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι γιὰ τὴν Ἑλλάδα! (VIDEO- Verboten ἀπὸ τοὺς Γερμανούς)!

Ἡ ἱστορία ἀναφέρεται στὴν Πορτογαλία σήμερα! 
Μὲ τὰ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ" καὶ μὲ τοὺς δικοὺς της "δωσιλόγους", ποὺ πράττουν ὅ,τι καὶ οἱ ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα, Ἑλληνόφωνοι "κουΐσλιγκς"!
Ἡ περιγραφή τῆς ταινίας ἔχει ἀποδέκτες τοὺς Γερμανοὺς ( τουλάχιστον ὅσους ἀπὸ δαύτους δὲν θεωροῦν τὴν χώρα τους καὶ τοὺς ἑαυτοὺς τους "κληρονόμους" τοῦ Γ΄ Ράϊχ!).

 Ἀλλά, αὐτὴ ἡ, 5λέπτου διαρκείας, ταινία ἀποκαλύπτει μὲ δραματικὸν τρόπον καὶ τὴν ΚΑΤΑΝΤΙΑ τῶν ἐγχωρίων "πολιτικῶν"( τῆς Πορτογαλίας ἤ τῆς Ἑλλάδος, ἀντιστοίχως), ποὺ, ὡς ἄλλα ὑποτακτικὰ ἀνδρείκελα τοῦ νέου εὐρωπαϊκοῦ καὶ πλανητικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ἀποδέχονται, ἀποφασίζουν, καὶ δρομολογοῦν τὸν ἀνασκολοπισμὸν τοῦ λαοῦ τῆς χώρας, πρὸς χάρη τῶν νεοναζὶ, ξένων καὶ ἐγχωρίων, ἀφεντικῶν τους!

"Ich bin ein Berliner" ( "Εἶμαι ἕνας Βερολινέζος"), λένε στοὺς Γερμανούς οἱ δύο θαρραλέοι Πορτογάλοι πολιτικοὶ, οἱ ὁποῖοι κατεσκεύασαν τὸ συγκεκριμένο Βίντεο.
 Οἱ ἴδιοι ἐζήτησαν ἄδεια ἀπὸ τὶς Γερμανικὲς Ἀρχὲς, προκειμένου νὰ προβάλουν τὸ Βίντεο αὐτὸ σὲ διάφορα σημεῖα τῆς Πόλης τοῦ Βερολίνου, ἀλλά οἱ  Γερμανοὶ  "ὁμογάλακτοι" τῶν ἐδῶ "Σαμαράδων" καὶ τῶν "Γιωργαντώνηδων" ἀπάντησαν, ὅπως ἀναμέναμε: 
VERBOTEN (Das ist aus politischen Gründen  in Deutschland unerwünscht "(!). Γιὰ πολιτικοὺς λόγους αὐτὸ εἶναι ἀνεπιθύμητο στὴν Γερμανία!).
Διαβάστε καὶ στὰ  Γερμανικὰ τήν εἴδηση:   ΕΔΩ
Καὶ δεῖτε τὸ ἐξαιρετικὸ VIDEO ( διαρκείας μόλις 5 λεπτῶν), μὲ Ἑλληνικοὺς ὑπότιτλους χάρη στὴν ὑπομονετικὴν ἐργασία  τοῦ κ. Χάρη Ἀργυρόπουλου ( ΕΔΩ!)

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Ἡ Ἱστορία καὶ ἡ Πατρίδα ποτὲ δὲν ἀμνήστευσαν τοὺς δωσιλόγους !

Ἄνοιξαν τὴν κερκόπορτα τῆς ὑποδούλωσης τῆς Χώρας καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ! ( ΜΝΗΜΟΝΙΟ 1)Κατοχύρωσαν, θεσμοθετήσαντες, τὴν ξένη κατοχὴ τῆς χώρας μας καὶ τὸν ἐξανδραποδισμὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ (ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2)

Ἐκάρφωσαν τὰ τελευταῖα καρφιὰ στὸ φέρετρο τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Λαοῦ! ( ΜΝΗΜΝΟΝΙΟ 3)
Ὁ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, γιὰ τὸ διαχρονικὸ ΟΝΕΙΔΟΣ τῶν Δωσιλὸγων καὶ τῶν Προδοτῶν:
 Δημοσθένους, περί τού Στεφάνου ( 47-49)
Διδάγματα τής Προδοσίας

" Αλλά, όταν αυτός, που επιδιώκει νά καθυποτάσσει, γίνει κυρίαρχος τών πραγμάτων, τότε γίνεται κατακτητής καί εκείνων ( τών προδοτών), που τού παρέδωσαν τήν εξουσία.
Καί τότε, επειδή γνωρίζει τήν αθλιότητα ( τών προδοτών αυτών), τότε πιά, καί τούς απεχθάνεται, καί δέν τούς έχει εμπιστοσύνη, αλλά καί τούς εξευτελίζει.
Σκεφθείτε τα αυτά. Διότι, κι άν έχει παρέλθει καιρός από τά συμβάντα, οι συνετοί ( νοήμονες) άνθρωποι πάντοτε έχουν τήν δυνατότητα νά τά κατανοούν αυτά.
Ο Λασθένης, μέχρι νά προδώσει τήν Όλυνθο, ονομαζότανε( από τούς κατακτητές) φίλος.
Ο Τιμόλαος, μέχρι νά οδηγήσει τήν Θήβα στήν καταστροφήν, τό ίδιο.
Ομοίως καί ο Εύδικος μέ τόν Σίμο τόν Λαρισαίον, μέχρι νά παραδώσουν τήν Θεσσαλία υπόδουλη στόν Φίλιππο.
Ύστερα από τίς προδοσίες αυτές, εγέμισεν η οικουμένη από τούς τοιούτους προδότες, καταδιωκομένους καί υβριζομένους, καί πάσχοντες τά πάνδεινα.
Καί τί δεν έπαθεν ο Αρίστρατος εις τήν Σικυώνα, καί ο Περίλαος εις τά Μέγαρα; Δέν έχουν κατεξευτελισθῆ;" .
----------------
Πρωτότυπον  κείμενον
" Ἀλλ' ἐπειδάν τῶν πραγμάτων ἐγκρατής ὁ ζητῶν ἄρχειν καταστῆ, καί τῶν ταῦτ' ἀποδομένων δεσπότης ἐστί, τήν δέ πονηρίαν εἰδώς τότε δή, τότε καί μισεῖ καί απιστεῖ καί προπηλακίζει. Σκοπεῖτε δέ. Καί γάρ εἰ παρελήλυθ' ὁ τῶν πραγμάτων καιρός, ὁ τοῦ γ' εἰδέναι τά τοιαῦτα καιρός ἀεί πάρεστι τοῖς εὖ φρονοῦσι. Μέχρι τούτου Λασθένης φίλος ὠνομάζετο, ἕως προὔδωκεν Ὄλυνθον. Μέχρι τούτου Τιμόλαος, ἕως ἀπώλεσε Θήβας. Μέχρι τούτου Εὔδικος καί Σῖμος ὁ Λαρισαῖος, ἕως Θετταλίαν ὑπό Φιλίππω ἐποίησαν. εἴτ’ ἐλαυνομένων καί ὑβριζομένων καί τί κακόν οὐχί πασχόντων πᾶσ’ ἡ οἰκουμένη μεστή γέγονεν. τί δ’ Ἀρίστρατος ἐν Σικυῶνι, καί τί Πέριλλος ἐν Μεγάροις; οὐκ ἀπερριμμένοι;".
Δημοσθένους (384-322 π.Χ.), Περί Στεφάνου 47-49
 ( Ἀπόδοση στήν Νέαν Ἑληνικήν: Ἄγγ. Λιβαθηνός, Καθηγ. Μαθηματικῶν)
 ...........................................................
 Ὁ Λασθένης, ὁ Τιμόλαος, ὁ Εὔδημος, Σμος ὁ Λαρισαῖος, ὁ Ἀρίστρατος, ὁ Περίλαος! 
Ἐδῶ καὶ 2.400 χρόνια!  Ἡ διαχρονικότητα τῆς προδοσίας καὶ τοῦ δωσιλογισμοῦ!
Ἱστορία καὶ ἡ Πατρίδα ποτὲ δὲν ἀμνήστευσαν τοὺς Προδότες καὶ τοὺς Δωσιλόγους!

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΛΕΙΑΣ: Πεῖτε ΟΧΙ στὴν ΚΤΗΝΩΔΙΑ!

Κυρίες  καὶ  Κύριοι,

ὁ Λαὸς τῆς Ἠλείας σᾶς ἐξέλεξε, γιὰ νὰ τὸν βγάλετε ἀπὸ τὴν ΚΟΛΑΣΗ, στὴν ὁποίαν τὸν ὁδήγησε ἡ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ  ΚΛΙΚΑ  Παπανδρέου-Παπαδήμου!
ΤΟ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΤΕ, ΑΛΛΩΣΤΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ! 
 
Σήμερα, στὴν Βουλή, θὰ ἔλθετε ἀντιμέτωποι μὲ ἕνα ΚΤΗΝΩΔΕΣ  σχέδιο νόμου, 800 σελίδων καὶ ΕΝΟΣ  ΜΟΝΟΝ ΑΡΘΡΟΥ!  
 
Καὶ καλεῖσθε νὰ τιμήσετε ἐκείνους, ποὺ σᾶς ἐξέλεξαν, ἀρνούμενοι νὰ τοὺς ΑΤΙΜΩΣΕΤΕ!
 
Πεῖτε ΟΧΙ στὸν  ΑΝΑΣΚΟΛΟΠΙΣΜΟ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  καὶ στὸν ΑΦΑΝΙΣΜΟ τῆς  ΕΛΛΑΔΟΣ ! 
 
Τὸ  νέο «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ» 2013-16 
  • ΣΤΑΖΕΙ ΑΙΜΑ,
  • ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ,
  • ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΖΕΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  καὶ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,
  • ΠΟΛΤΟΠΟΙΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ,
  • ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ,
  • ΡΙΧΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΗΜΠΟΡΟΥΣ,
  • ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,
  • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ  ΞΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ!
 Μὴν βουτήξετε τὰ χέρια σας  στὸ  ΑΙΜΑ τὴς Πατρίδος καὶ τῶν συνανθρώπων σας Ἑλλήνων! 
 
ΟΤΑΝ ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ, ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΝΟΙΩΘΟΥΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ  ΓΙΑ ΕΣΑΣ!    ΚΑΙ ΟΧΙ  ΟΙΚΤΟ! 
 
Ἡ ΘΕΣΗ  ΣΑΣ  
* εἶναι  πλάϊ  στὸν ΛΑΟ, ποὺ σᾶς ἐξέλεξε,
* καὶ ΟΧΙ πλάϊ  στοὺς ΛΗΣΤΕΣ καὶ στοὺς ΔΙΑΓΟΥΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ! 
 
ΣΤΑΘΗΤΕ  ΟΡΘΙΟΙ! 
ΑΓΝΟΗΣΤΕ  ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ!
Πεῖτε  ΟΧΙ  ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΩΔΙΑ!
………………………………………..
Καρδαμᾶς Ἠλείας, 7 Νοεμβρίου 2012
Ἄγγελος Λιβαθηνὸς,
Καθηγ. Μαθηματικῶν, Ἐκδότης τῆς Ἐφημερίδος «ΚΑΡΔΑΜΑΣ, Ἐφημερὶς τῶν Συζητήσεων»
.........................
Πίναξ  Ἀποδεκτῶν:
*  Αυγερινοπούλου Ζήσιμου Διονυσία Ηλείας Ν.Δ,   d.avgerinopoulou@parliament.gr
Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθία Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ,  efgeorgopoulou@parliament.gr
Κοντογιάννης Δημητρίου Γεώργιος Ηλείας Ν.Δ,   g-kont@otenet.gr
Κουτσούκος Δημητρίου Γιάννης Ηλείας ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  j.koutsoukos@parliament.gr
Μαρίνος Σπυρίδωνος Ανδρέας Ηλείας Ν.Δ.,   andreasmarinos@parliament.gr
Τζαβάρας Γεωργίου Κωνσταντίνος Ηλείας Ν.Δ., tzavaras@parliament.gr

Το έγκλημα και η προδοσία σε βάρος της Ελλάδας με απλά λόγια!

Η αλήθεια λέγεται δωρεάν. Το ψέμα επ’ αμοιβή.
Πως είναι δυνατόν δεκάδες πολιτικοί να λένε εν χορώ το ίδιο άθλιο ψέμα;
Η αλήθεια λέγεται δωρεάν. Το ψέμα επ’ αμοιβή.
Πως είναι δυνατόν δεκάδες πολιτικοί να λένε εν χορώ το ίδιο άθλιο ψέμα;
Ότι δηλαδή ”χωρίς την δόση των 31,5 Ευρώ δεν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις”;
Πως είναι δυνατόν να το λένε επί μήνες αναίσχυντα βάζοντας κάθε φορά διαφορετικό χρονικό ορίζοντα εκβιασμού όταν λήγει ο προηγούμενος;
Διαβάστε λοιπόν την απλή, ξεκάθαρη αλήθεια.
Η δόση όπως ήδη γνωρίζουν οι περισσότεροι, δεν θα πάει ούτε στην πραγματική οικονομία ούτε στα δημόσια ταμεία. Θα χρησιμοποιηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών“.
Τι σημαίνει αυτό;
Ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα λάβουν έναν πακτωλό χρημάτων για να “διασωθούν”. Αυτά τα χρήματα όμως θα περάσουν στο “δημόσιο χρέος”, δηλαδή στις πλάτες των πολιτών.
Μα αυτό είναι παράνοια (!) θα πείτε δικαίως.
Πως είναι δυνατόν ο πολίτης που έχασε το μαγαζί του, την βιοτεχνία του, το σπίτι του, την δουλειά του από τις αδηφάγες τράπεζες, να υποχρεώνεται να πληρώνει τα “σπασμένα” τους;
Δεν είναι “παράνοια”. Είναι το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα στην ιστορία του νεώτερου Ελληνικού κράτους. Ένα έγκλημα που ενορχηστρώθηκε πριν την πτώση της κυβέρνησης Καραμανλή, με τα περιβόητα δείπνα του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιώργου Παπανδρέου με τους τραπεζίτες.
Το πρώτο μνημόνιο, ένα πραγματικό μνημείο βιασμού του Ευρωπαϊκού δικαίου, προέβλεπε αυτόν τον περιβόητο όρο της “ανακεφαλαιοποίησης“. Γιατί η Ευρώπη δεν μίλησε; Γιατί απλούστατα από την Ελληνική τραγωδία απεκόμισε και αυτή, ειδικά η Γερμανία τεράστια κέρδη όπως γνωρίζουμε σήμερα.
Το “Ελληνικό” μνημόνιο λοιπόν, προέβλεπε την καταχρηστική χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών, με έναν υποτυπώδη έλεγχο στα πεπραγμένα τους.
Χρηματοδότηση που θα την πλήρωνε ο Ελληνικός λαός, υποθηκεύοντας όχι μόνο το μέλλον του μέσω των εγκληματικών μέτρων ύφεσης και αδικίας, αλλά και την ίδια την δημόσια περιουσία.
Για κάθε ευρώ που λαμβάνουν οι τράπεζες, υποθηκεύεται αντίστοιχη αξία Εθνικού πλούτου ως “εγγύηση”.
Το “πρόβλημα” άρχισε όταν η κρίση πήρε διαστάσεις και οι Ισπανοί με τους Ιταλούς τραπεζίτες προσπάθησαν να περάσουν αυτό το εγκληματικό, αντευρωπαϊκό κατασκεύασμα στην χώρα τους.
Τότε πρώτος ο Ραχόι είπε ένα μεγάλο “ΟΧΙ”. Δεν θα πληρώσει ο Ισπανικός λαός τα σπασμένα των τραπεζών. Και τα κατάφερε. Η τράπεζα Bankia ανακεφαλαιοποιείται από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό, χωρίς να επηρεάσει το δημόσιο χρέος. Τα εκεί Golden Boys, όπως άλλωστε έγινε και στις ΗΠΑ, οδηγούνται μαζικά στον εισαγγελέα, για μία σειρά κακουργημάτων. Μαζί και ο “αρχηγός”. Ποιός είναι;
Ο Ροδρίγο Ράτο, που χρημάτισε υπουργός Οικονομικών από το 1996 έως το 2004, κατόπιν γενικός διευθυντής του ΔΝΤ έως το 2007! Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν; Απάτη, κακοδιαχείριση, παράνομη ιδιοποίηση, παραποίηση λογαριασμών, και συνωμοσία για τιμολογιακές μεταβολές. Κοινώς, ισόβια.
Την σκυτάλη πήρε ο Μόντι, που απαίτησε Ευρωπαϊκή λύση για τις τράπεζες από το Ευρωπαϊκό πλέον ταμείο, που δεν θα επιβαρύνει τις χώρες μέλη.
Και η Ελλάδα κύριε; Γιατί η κυβέρνηση που ξιφουλκούσε για την “παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη” δεν ακολουθεί την Ευρωπαϊκή λύση, αλλά διατηρεί αυτό το ελληναράδικο μοντέλο διαπλοκής;
Η απάντηση είναι απλή και συνοψίζεται σε δύο φράσεις:
• Τα χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης, περνούν στο δημόσιο χρέος και δίνονται στις τράπεζες από το κράτος. Έτσι, ο όποιος έλεγχος για κακοδιαχείριση, θα έπρεπε να γίνει από το ίδιο το κράτος. Το κράτος που κρατά ακόμα στα συρτάρια την έκθεση της BlackRock. Το κράτος που ήδη έχει δώσει δισεκατομμύρια στις τράπεζες, κρατώντας τις διοικήσεις τους ανέγγιχτες!
• Εάν η Ελλάδα ακολουθούσε την Ευρωπαϊκή λύση, για κάθε Ευρώ που θα πήγαινε στις τράπεζες, ο έλεγχος στους τραπεζίτες θα ήταν αμείλικτος και ο αριθμός που θα πήγαινε στον Κορυδαλλό, πολλαπλάσιος.
Πως είναι δυνατόν τότε, το πλειοψηφικό μέρος του πολιτικού συστήματος να συντάσσεται διακομματικά με αυτό το έγκλημα; Και να βγαίνει ο κάθε Σαχινίδης να μας λέει ότι “δεν ακολουθούμε το Ευρωπαϊκό μοντέλο για να μην μας πάρουν τις τράπεζες οι “κακοί ξένοι“, αλλά από την άλλη να μιλά για “Νεφελίμ”;
Η απάντηση είναι τόσο απλή, όσο ο κύκλος διαπλοκής στην Ελλάδα. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, το κράτος κατέστρεψε ευλαβικά την πραγματική οικονομία με τα άθλια μέτρα υπέρ των τραπεζών. Πλέον, ΜΟΝΟ οι τράπεζες έχουν χρήμα. Τι σημαίνει αυτό;
Οι τραπεζίτες χρηματοδοτούν τους εκδότες για να τους κρατήσουν ζωντανούς, οι εκδότες προωθούν τους πολιτικούς της αρεσκείας τους, οι οποίοι με την σειρά τους εξασφαλίζουν την καταχρηστική χρηματοδότηση και ασυλία στους τραπεζίτες.
Ο απλός φαύλος κύκλος, που στραγγαλίζει την πατρίδα.
Θα υπάρξει νέο “Γουδή”; Θα στηθούν νέα ειδικά δικαστήρια που θα αποδώσουν πραγματική δικαιοσύνη;
Είναι μοναδική ευκαιρία για να ακουστεί από το στόμα ενός πραγματικού ηγέτη ένα πραγματικό ΌΧΙ! Αλλιώς θα ακουστεί σίγουρα από το στόμα σύσσωμου του ελληνικού λαού…

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Ὁ Μορφωτικὸς Σύλλογος ἀγόρασε καὶ ἐγκατέστησε ΕΚΤΥΠΩΤΗΝ εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Καρδαμᾶ

Προκειμένου ἡ Ἀγροτικὴ Ἰατρὸς νὰ διευκολυνθῆ εἰς τὸ σοβαρὸν ἔργον της, τῆς συνταγογραφήσεως φαρμάκων καὶ Ἰατρικῶν Ἐξετάσεων γιὰ τοὺς Καρδαμαίους ἀσφαλισμένους, καὶ ἐπειδὴ ὁ Δὴμος Ἤλιδος ( ὅπου ὑποιχρεωτικῶς ἀνήκει ὁ Καρδαμᾶς) ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ὑποχρέωσὴν του νὰ ἐξασφαλίσει τὸν ἀναγκαῖον ἐξοπλισμὸν εἰς τὸ  Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Καρδαμᾶ, ὁ Μορφωτικὸς Σύλλογος Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς" ἀγόρασε ἕναν Ἐκτυπωτὴν γιὰ τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Καρδαμᾶ. Ὁ Ἐκτυπωτὴς ἐγκατεστάθη εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον τὴν 30ήν Ὀκτωβρίου 2012. 
Ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου εὑρίσκεται ΕΔΩ